Data publikacji w serwisie:

Zmarł doc. dr hab. Tadeusz Filipiak

W dniu 6 listopada 2020 r. zmarł

Doc. dr hab. Tadeusz Filipiak

w latach 1976-1987 dyrektor Instytutu Nauk Politycznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Znakomity uczony oraz ceniony nauczyciel akademicki,

którego dokonania przyczyniły się do rozwoju polskiej nauki

oraz umożliwiły rozwój poznańskiej politologii.

Wraz ze śmiercią Profesora

nauka polska i społeczność Uniwersytetu poniosły wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Dziekan i Społeczność Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WNPiD

Msza święta za Zmarłego odbędzie się 27 listopada 2020 r. o godz. 10.00
w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Poznaniu, os. Pod Lipami 100.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 27 listopada 2020 r. o godz. 12.30
na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.