Journalistic Role Performance

CEL PROJEKTU

Celem prac zespołu jest realizacja badania w ramach międzynarodowego projektu Journalistic Role Performance, koordynowanego przez prof. Claudię Mellado z Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Pierwszy etap tych badań realizowany był w latach 2013-2018, zaś drugi etap badań rozpoczął się w 2020 roku. W pierwszym etapie badań uczestniczyli badacze z 19 krajów, w drugim - 37 krajów.

W skład zespołu wchodzą pracownicy i doktoranci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: dr hab. Agnieszka Stępińska, dr Kinga Adamczewska, dr Bartłomiej Secler, mgr Denis Halagiera, mgr Daria Zadrożniak oraz studentka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna - lic. Karolina Łapińska. Z zespołem współpracuje także dr Ewa Jurga – Wosik z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Badania koncertują się na rolach pełnionych przez dziennikarzy. Podstawę teoretyczną badań stanowi koncepcja ról dziennikarskich opracowana przez Claudię Mellado (2015). Koncepcja ta zbudowana jest wokół trzech głównych wymiarów pracy dziennikarzy, tj. (1) relacji z aktorami politycznymi, w szczególności zaś tymi, którzy sprawują władzę, (2) zaangażowaniu w życie publiczne oraz (3) relacji z odbiorcami. Więcej o projekcie międzynarodowym: https://www.journalisticperformance.org/ https://www.facebook.com/JRPProject

PUBLIKACJE

 • Stępińska Agnieszka (2021). Factors Affecting Self-Censorship Among Polish Journalists, Zeszyty Prasoznawcze, vol. 64, nr 2 (246), s. 49-63, DOI:10.4467/22996362pz.21.010.13475.
 • Mellado Claudia, Marquez-Ramirez Mireya, Humanes Maria Luisa, Mothes Cornelia, Amado Adriana, Stępińska Agnieszka, Davydov Sergey, Mick Jacques, Olivera Dasniel, & Panagiotou Nikos (2021). Beyond journalistic norms: empirical lessons on role performance in the news. W: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective / Mellado Claudia (red.), Routledge, ISBN 978-1-138-38849-9, s. 225-244.
 • Stępińska Agnieszka, Szabo Gabriella, Marquez-Ramirez Mireya, Pasti Svetlana, & Panagiotou Nicos (2021). Journalistic Role Performance: A societal level approach. W: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective / Mellado Claudia (red.), Routledge, ISBN 978-1-138-38849-9, s. 205-224.
 • Stępińska Agnieszka, Szabo Gabriella , Amado Adriana, & Silke Henry: Journalistic Voice: The Performance of the Interventionist Role. W: Beyond Journalistic Norms. Role Performance and news in comparative perspective / Mellado Claudia (red.), 2021, Routledge, ISBN 978-1-138-38849-9, s. 85-102.
 • Mellado Claudia, Marquez-Ramirez Mireya, Humanes Maria Luisa, Amado Adriana, Mothes Cornelia, Silke Henry, Stępińska Agnieszka, Szabo Gabriella, Davydov Sergey, & Mick Jacques (2021). Mapping Professional Roles in News Content Across 18 countries. W: Beyond Journalistic Norms. Role
 • Performance and news in comparative perspective / Mellado Claudia (red.), Routledge, ISBN 978-1-138-38849-9, s. 67-84.
 • Stępińska Agnieszka & Szabo Gabriella (2020). Between Reporting and Interpreting: Journalistic Voice in the News Media in Transitional Democracies. W: Communication. It’s about platforms / Balaban Delia Cristina, Hosu Ioan, Voina Andreea (red.), Accent, ISBN 978-606-561-213-6, s. 21-34.
 • Márquez-Ramírez Mireya, Mellado Claudia, Humanes María Luisa, Amado Adriana, Beck Daniel, Davydov Sergey, Mick Jacques, Mothes Cornelia, Olivera Dasniel, Stępińska Agnieszka (2019). Detached or Interventionist? Comparing the Performance of Watchdog Journalism in Transitional, Advanced and Non-democratic Countries, International Journal of Press-Politics, vol. 25, nr 1, s. 53-75, DOI:10.1177/1940161219872155.
 • Mellado Claudia, Hellmueller Lea, Márquez-Ramírez Mireya, Humanes Maria Luisa, Sparks Colin, Stępińska Agnieszka, Pasti Svetlana, Schielicke Anna-Maria, Tandoc Edson, & Wang Haiyan (2017). The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance, Journal of Communication, vol. 67, nr 6, 2017, s. 944-967, DOI:10.1111/jcom.12339.
 • Stępińska Agnieszka, Jurga-Wosik Ewa, Secler Bartłomiej, Narożna Dominika, & Adamczewska Kinga (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne, Przegląd Politologiczny, nr 1, s. 127-141, DOI:10.14746/pp.2017.22.1.9.
 • Stępińska Agnieszka, Secler Bartłomiej, Jurga-Wosik Ewa, Kinga Adamczewska & Narożna Dominika (2017). Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe, Studia Medioznawcze, nr 1, s. 11-24.
 • Stępińska Agnieszka Magdalena, Jurga-Wosik Ewa, Secler Bartłomiej, Narożna Dominika, & Adamczewska Kinga (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych. W: Współczesne media : gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych / Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta (red.), Wydawnictwo UMCS, ISBN 9788377849675, s. 131-144.
 • Stępińska Agnieszka, Jurga-Wosik Ewa, Narożna Dominika, Secler Bartłomiej, & Adamczewska Kinga (2016). Journalistic role performance in Poland, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 37-51, DOI:10.14746/ssp.2016.2.3,
 • Secler Bartłomiej, Stępińska Agnieszka , Jurga-Wosik Ewa, Narożna Dominika, & Adamczewska Kinga (2016). Model dziennikarstwa zorientowany na obywateli w perspektywie paradygmatu społecznej odpowiedzialności mediów. Przykład prasy w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr 2(32), s. 167-185.
 • Stępińska Agnieszka, Jurga-Wosik Ewa, Narożna Dominika, Secler Bartłomiej, & Adamczewska Kinga (2016). Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarstwa w Polsce, Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, 2016, s. 392-407.
 • Stępińska Agnieszka Magdalena & Szabó Gabriella (2016). Continuities and discontinuities: changing patterns in journalism and media in Central and Eastern Europe, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 5-13, DOI:10.14746/ssp.2016.2.1.

SEMINARIA NAUKOWE

 • KONFERENCJA/Seminarium naukowe: Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy, WNPID UAM, Poznań, 9 czerwca 2017 r.
 • Organizacja szkolenia dla uczestników projektu „Journalistic Role Performance” z udziałem prof. Claudii Mellado, WNPiD UAM, Poznań, 10-11 września 2019.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

 • Agnieszka Stępińska, Nowe media, nowe role dziennikarzy i obywateli – nowe teorie normatywne? Konferencja: EUROPA XXI WIEKU POLSKA, EUROPA I ŚWIAT 10 LAT PO ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ Z ROKU 2004. DIAGNOZY I SCENARIUSZE NA PRZYSZŁOŚĆ, 6-7 lutego 2014, Collegium Polonicum, Słubice.
 • Agnieszka Stępińska, Normative implications for journalism and citizens in the era of digital media, 7th International Central and East European Communication and Media Conference (CEECOM): "Changing Media and Democracy: 25 Years of Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe", Wrocław, June 12-14, 2014.
 • Agnieszka Stępińska, Nowe media – nowe funkcje dziennikarzy? Sesja: Dziennikarze w dyskursie politycznym - stare i nowe perspektyw. Konferencja: “Media – Dziennikarze – Wiedza. Media masowe w procesach rozpowszechniania i popularyzacji wiedzy naukowej”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 26-27 czerwca 2014.
 • Agnieszka Stępińska, Badanie postaw dziennikarzy wobec aktorów politycznych. Konferencja: „Badania ilościowe i jakościowe w studiach nad komunikowaniem politycznym”, 23 października 2015 roku we Wrocławiu (współautorzy: dr Ewa Jurga – Wosik, dr Bartłomiej Secler, dr Dominika Narożna i mgr Kinga Adamczewska).
 • Agnieszka Stępińska, Wartości i postawy polskich dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa. Konferencja: „60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek OBP i „Zeszytów Prasoznawczych” w perspektywie krajowej i międzynarodowej”, Kraków, 26-27 listopada 2015 (współautorzy: dr Ewa Jurga – Wosik, dr Bartłomiej Secler, dr Dominika Narożna i mgr Kinga Adamczewska).
 • Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga -Wosik, Bartłomiej Secler, Dominika Narożna, Kinga Adamczewska, Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Politologii i Międzywydziałowego Koła Naukowego „Politicus” o Systemach Politycznych i Partyjnych. Polska, Europa, Świat. Wyzwania współczesnych systemów politycznych i partyjnych, Gdańsk 10-11 marca 2016 r.
 • Ewa Jurga -Wosik, Agnieszka Stępińska, Bartłomiej Secler, Dominika Narożna, Kinga Adamczewska, Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych, Konferencja „Współczesne media – gatunki w mediach", Zakład Dziennikarstwa Wydział Politologii UMCS w Lublinie, 4.IV.2016 r.
 • Agnieszka Stępińska, Studenci dziennikarstwa: motywacje, oczekiwania i postawy, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
 • Agnieszka Stępińska: Polish journalism: a profession in transition? Seminarium naukowe “Changing patterns in journalistic roles and performance in V4 Countries”, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt, 5-6.II.2016 r.
 • Agnieszka Stępińska: Journalistic Role Perception and Performance in Poland. Seminarium naukowe “Changing patterns in journalistic roles and performance in V4 Countries”, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt, 5-6.II.2016 r.
 • Agnieszka Stępińska, Journalism Students in Poland, IAMCR 2016 Conference, Leicester, UK, 27-3.VII., 2016.
 • Agnieszka Stępińska, Who wants to be a journalist?! Journalism students' motivations in a comparative perspective, 6th European Communication Conference ECREA, Praga, 9-12.XI.2016.
 • Agnieszka Stępińska, Polish Political Journalism: Studies on Role Perception and Performance. ECREA's Political Communication Section Interim Conference. Political Communication in Times of Crisis: New Challenges, Trends & Possibilities, Zurich, 22-23.XI. 2017 r.
 • Agnieszka Stępińska, Gabriella Szabo, Between reporting and interpreting: journalistic voice in the news media. 68th International Communication Association Annual Conference, Praga, 24-28.V. 2018.
 • Agnieszka Stępińska, Bartłomiej Secler, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Denis Halagiera, Daria Zadrożniak, & Karolina Łapińska, 'Barking up the different trees': Polish journalists' performance of a watchdog role across the media outlets. Konferencja SISP, 9-11.09.2021 (online).