POLSKIE TOWARZYSTWO NAUK POLITYCZNYCH

ODDZIAŁ POZNAŃ

Zarząd PTNP o/Poznań

Prezes - prof. UAM dr hab. Marcin Rachwał, marcin.rachwal@amu.edu.pl
Wiceprezeska - dr Magdalena Lorenc, magdalena.lorenc@amu.edu.pl
Wiceprezeska - dr Natasza Lubik-Reczek, natasza.lubik@amu.edu.pl
Sekretarz - dr Marcin Łukaszewski, marcin.lukaszewski@amu.edu.pl
Skarbnik - dr Maciej Magiera, maciej.magiera@amu.edu.pl
Członkini - prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg, magdalena.musial-karg@amu.edu.pl
Członek - prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl

Zdjęcie przedstawia aktualny skład PTNP oddział poznań.

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
Członkini - prof. UAM dr hab. Alina Balczyńska-Kosman
Członkini - dr Natalia Kusa
Członkini - prof. dr hab. Anna Potyrała

Statut PTNP: http://www.ptnp.org.pl/index.php/pl/dokumenty/statut

Składki członkowskie 

Osoby zainteresowane uregulowaniem składek członkowskich proszone są o wpłatę odpowiedniej kwoty (vide – poniżej) u Skarbnika Oddziału lub na podane niżej konto, do końca lutego danego roku kalendarzowego:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
UL.POLNA 18/20
00-625 WARSZAWA
Bank PKO BP Oddział XV Warszawa
60 1020 1156 0000 7102 0064 8402

z adnotacją:

imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, składka członkowska PTNP O/Poznań za rok 20..

Wysokość składek członkowskich PTNP w danym roku kalendarzowym:

75 PLN – dla profesorów i doktorów habilitowanych
40 PLN – dla doktorów i magistrów
25 PLN – dla członków Kół Młodych Politologów

Informacje dla chcących przystąpić do PTNP O/Poznań

Krok I: wypełnienie formularza członkowskiego PTNP na stronie http://www.ptnp.org.pl/index.php/pl/dokumenty/deklaracja-czlonkostwa

Krok II: uregulowanie składki członkowskiej i odbiór legitymacji

  • wpłata u Skarbnika Oddziału i odbiór legitymacji lub
  • wpłata/przelew na konto PTNP i przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Skarbnika Oddziału

Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań

  • Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań wystawiane są przez Skarbnika Oddziału
  • Legitymacje członkowskie PTNP O/Poznań wymagają aktualizacji – można to zrobić osobiście lub przesyłając legitymację na adres Skarbnika Oddziału dra Macieja Magiery, WNPiD UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań (wraz z adresem korespondencyjnym, na który legitymacja zostanie odesłana)
  • Warunkiem wystawienia lub aktualizacji legitymacji jest uprzednie uregulowanie składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy i przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy Skarbnika Oddziału, tj. maciej.magiera@amu.edu.pl

Pytania i wnioski (np. dotyczące patronatu nad konferencją) prosimy kierować drogą mailową na adres Sekretarza Zarządu dra Marcina Łukaszewskiego, tj. marcin.lukaszewski@amu.edu.pl

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych O/ Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań

Aktualności na stronie PTNP O/Poznań na FB: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Oddział w Poznaniu - Strona główna | Facebook