Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich

1. Władze PTSE o/Poznań – kadencja 2019-2023

Zarząd PTSE – oddział Poznań

Przewodnicząca – prof. UAM dr hab. Beata Przybylska-Maszner (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wiceprzewodnicząca  – prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Członek Zarządu – prof. UEP dr hab. Ida Musiałkowska (Katedra Europeistyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Sekretarz – prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Skarbnik – dr Arkadiusz Sójka

Komisja Rewizyjna

prof. UAM dr hab. Alina Balczyńska-Kosman (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Maciej Walkowski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Joanna Skrzypczyńska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2. Statut PTSE

3. Informacje dla chcących przystąpić do PTSE O/Poznań

Osoby zainteresowane członkostwem indywidualnym w PTSE proszone są o podjęcie następujących kroków:

  • zapoznanie się ze Statutem PTSE
  • przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do poznańskiego oddziału PTSE oryginałów wypełnionej deklaracji członkostwa z odręcznym podpisem
  • opłacenie w terminie do końca marca kolejnego roku kalendarzowego rocznej składki członkowskiej w następującej wysokości:

a) 200 zł rocznie osoby prawne

b) brak opłat dla członków honorowych
c) 120 zł rocznie przez samodzielnych pracowników naukowych oraz doktorów habilitowanych
d) 70 zł rocznie przez osoby posiadające stopień naukowy doktora
e) 50 zł rocznie przez pozostałe osoby

oraz przesłanie potwierdzenia przelewu do skarbnika lub prezesa oddziału PTSE.

Deklaracja członkowska

Dane do przelewu bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Nr konta bankowego: 56203000451110000003998310
Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwa oddziału, rok za jaki składka jest płacona.

4.Informacje o PTSE: https://ptse.eu/

5. Kontakt

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, oddział w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

Poznań 61-614