1. Władze PTSM – kadencja 2020-2026

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych:

prof. dr hab. Marian Edward Haliżak – przewodniczący Zarządu
prof. dr hab. Radosław Bania – wiceprzewodniczący Zarządu
prof. dr hab. Andrzej Mania – wiceprzewodniczący Zarządu
prof. dr hab. Marek Pietraś – wiceprzewodniczący Zarządu
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – skarbnik
dr Łukasz Fijałkowski – sekretarz Zarządu
dr hab. Przemysław Osiewicz – członek Zarządu

Szerzej: http://www.ptsm.edu.pl

2. Zarząd PTSM o/Poznań – kadencja 2019-2026

Zarząd:
prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj – przewodniczący (lukasz.donaj@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła (jolanta.bryla@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz (przemyslaw.osiewicz@amu.edu.pl)
prof. UAM dr hab. Anna Potyrała (anna.potyrala@amu.edu.pl)
dr Rafał Wiśniewski (rafal.wisniewski@amu.edu.pl)

3. Członkowie PTSM o/Poznań

Patrz: http://ptsm.edu.pl/oddzialy-ptsm/

4. Statut PTSM: http://ptsm.edu.pl/statut-ptsm/

5. Informacje dla chcących przystąpić do PTSM O/Poznań

Aby zostać członkiem poznańskiego oddziału PTSM należy:
– wypełnić deklarację (pobierz);
– przekazać ją do poznańskiego oddziału;
– wpłacić roczną składkę członkowską:
studenci i doktoranci -50 zł, pozostali -100 zł na konto PTSM –
nr konta Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677
koniecznie z adnotacją:
imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, składka członkowska PTSM O/Poznań za rok 2023.

Potwierdzenie wpłaty w wersji elektronicznej prosimy również przesłać do poznańskiego oddziału (na adres e-mail: lukasz.donaj@amu.edu.pl).

Po spełnieniu powyższych wymogów następuje umieszczenie personaliów nowego członka przez Zarząd PTSM O/Poznań na dostępnej w Internecie liście członków Oddziału.

Uwaga: w przypadku braku woli ujawniania danych personalnych na ww. liście, prosimy o przesłanie zastrzeżenia drogą elektroniczną na podany adres kontaktowy.

Dziękujemy za zainteresowanie.