Osoby ubiegające się o przeniesienie na kierunek „politologia”, „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „stosunki międzynarodowe”, „bezpieczeństwo narodowe”, albo pragnące studiować jeden z tych kierunków równolegle z innym, powinny w terminie do 31 sierpnia br. wysłać pocztą na adres Biura Obsługi Studentów lub mailem marta.jankowiak@amu.edu.pl podanie w formie załącznika, adresowane do Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Do podania należy załączyć:

  1. Kartę przebiegu studiów poświadczoną przez dziekanat, potwierdzającą zaliczenie dotychczasowego okresu studiów;
  2. Pisemną opinię dziekana lub prodziekana wydziału prowadzącego dotychczasowy kierunek studiów.

Decyzje o przeniesieniu będą podjęte w ostatnim tygodniu września.

Kontakt

Marta Jankowiak

Pierwsza linia wsparcia USOS dla studentów

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie.
  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • International Relations - Master studies;
  • Public Governance - Master studies.

adres e-mail: marta.jankowiak@amu.edu.pl

tel. 61 829 6514

Podanie

Wniosek-o-przeniesienie.docObowiązującyMaciej Skrzypek
DOC
Pobierz DOC Wniosek-o-przeniesienie.doc (39.5 KB)