Wykaz zagadnień - Produkcja audiowizualna

 1. W którym kierunku zmierza telewizja (polska i światowa)?
 2. Czy telefon/aparat fotograficzny wkrótce zastąpi kamerę?
 3. Jakie są wyzwania współczesnej kinematografii?
 4. Na co należy zwrócić uwagę tworząc sztukę audiowizualną?
 5. Który producent filmowy/telewizyjny jest dla Ciebie autorytetem? Dlaczego?
 6. Jaki film dokumentalny zasługuje na uznanie? Podaj przykład i uzasadnij odpowiedź.
 7. Jaka jest rola reżysera i operatora zdjęć w produkcjach audiowizualnych?
 8. Czy Internet zastąpi media tradycyjne? Proszę uzasadnić odpowiedź.
 9. W jaki sposób można promować współczesną sztukę audiowizualną?
 10. Kim dla Ciebie jest artysta?
 11. Jakie znaczenie ma obraz w sztuce audiowizualnej? Odpowiedź uargumentuj.
 12. Jakie są plusy a jakie minusy pracy w branży filmowo-telewizyjnej?