Dr hab.Agnieszka Bielawska

pbn_logoWeb of science

Biogram

Uczęszczała do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego w Szczecinie. Studia magisterskie, które ukończyła z oceną bardzo dobrą i wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce, odbyła na Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po obronie pracy magisterskiej 2 lata przebywała na Uniwersytecie Poczdamskim, gdzie otrzymała stypendium Kontakt-Stipendium des DAAD, a następnie stypendium Akademischen Auslandsamt. Studia doktoranckie odbyła na Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Równolegle ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracja europejska prowadzone wspólnie przez Fachchochschule für  Verwaltung und Rechtpflege z Berlina i Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W latach 2007-2018 zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Publikacje

PUBLIKACJE:

 • A. Bielawska (2019), Koncepcja unii politycznej niemieckiej chadecji na tle politycznego i gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej (1990-2017), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • A. Bielawska (2019), Christian Democrat policy in the face of the influx of Syrian immigrants to the Federal Republic of Germany (2015–2017), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 3, Poznań.
 • A. Bielawska (2019), Niemiecka chadecja wobec integracji Turcji z Unią Europejską w kontekście kryzysu imigracyjnego, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1, Kraków.
 • A. Bielawska (2018), Polityka europejska w programach partyjnych oraz uchwałach niemieckiej chadecji w kontekście wyborów do Bundestagu w 2017 r., [w:] Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej, A. Kruk, H. Wyligała (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław.
 • A. Bielawska, J. Wiśniewski (2018), Political science in the Federal Republic of Germany, [w:] Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija, and Politologia in Comparative Perspective, J. Wiśniewski (red. naukowa), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM/Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Moskiewskiego, Poznań-Moskwa.
 • A. Bielawska (2018), Angela Merkel wobec napływu syryjskich imigrantów do RFN w latach 2015-2017, „Przegląd Zachodni” nr 2, Poznań.
  F. Biały, A. Bielawska, Ł. Dulęba, B. Hordecki, E. Jeliński, J. Wiśniewski (red. naukowa) (2017), Political Science, Politische Wissenchaft i Politologija. Antologia tekstów, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań.
 • A. Bielawska (2017), Ostpolitik Angeli Merkel w obliczu kryzysu na Ukrainie, „Przegląd Zachodni” nr 1, Poznań.
 • A. Bielawska (2016), Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005-2015, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 10, Poznań.
 • A. Bielawska (2015), Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 9, Poznań.
 • A. Bielawska (2012), Angela Merkel – kanclerz na kryzysy Unii Europejskiej?, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, E. Kania (red.), Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM, Poznań.
 • A. Bielawska (2012), Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 6, Poznań.
 • A. Bielawska (2011), Niemcy jako adwokat Polski na drodze do Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, [w:] Spotkania polsko-niemieckie, D. Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • A. Bielawska (2009), Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • A. Bielawska, J. Wiśniewski (2009), Wartości i stosunek do religii i kościołów Wspólnot Europejskich, Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • A. Bielawska, K. Wojciechowski (red.) (2008), Europäischer Anspruch und regionale Aspekte. Grenzüberschreitende universitäre Zusammenarbeit in der deutsch-polnischen Grenzregion angesichts der zukünftigen Herausforderungen in Europa, Logos Verlag, Berlin.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Polityka europejska niemieckiej chadecji

2. Integracja europejska

3. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej

4. Wartości Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz ich państw członkowskich

5. Konflikty religijne

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologia w ujęciu porównawczym. Czas realizacji: 2013-2018. Narodowe Centrum Nauki. Wykonawca.
 • UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku. Czas realizacji 2013-2015. Europejski Fundusz Społeczny Człowiek – najlepsza inwestycja. Wykonawca

Dydaktyka

 • Geografia polityczna,
 • Geografia polityczna i ekonomiczna,
 • Geografia bezpieczeństwa,
 • Historia stosunków międzynarodowych,
 • Filozofia i etyka polityki,
 • Logika,
 • Wojny i konflikty religijne,
 • Religion in Culture and Politics.