Prof. dr hab.Andrzej Gałganek

Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych, profesor

pbn_logo

Biogram

Politolog, filozof, profesor dr hab., kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze A. Gałganka koncentrują się na stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii stosunków międzynarodowych oraz problemach filozofii nauki o stosunkach międzynarodowych. Aktualnie prowadzone badania dotyczą: filozofii nauki o stosunkach międzynarodowych; podróżującej międzynarodowości: trawelogia i międzynarodowość; problematyki sensualnych międzynarodowości.
Strona internetowa

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 • A. Gałganek, Filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych. Ontologia Epistemologia Metodologia, (w druku).
 • A. Gałganek, Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, tom I i II, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 • A. Gałganek, Historia teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • A. Gałganek, Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym, Supercykle i wojna hegemoniczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • teoria stosunków międzynarodowych
 • historia stosunków międzynarodowych
 • filozofia nauki o stosunkach międzynarodowych: ontologia, epistemologia, metodologia
 • trawelogia i międzynarodowość
 • sensualne międzynarodowości

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • teoria stosunków międzynarodowych
 • historia stosunków międzynarodowych
 • metodologia badań stosunków międzynarodowych
 • filozofia nauk społecznych

Nagrody

 • I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Cz. Mojsiewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej (2014) za monografię pt. Historia stosunków międzynarodowych (Warszawa 2013, tom I i II).
 • Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [2010 r.]