Obszary badawcze pracowników zakładu:

* bezpieczeństwo międzynarodowe;
* eksklawy i ich znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych;
* kategorie zmiany, hegemonii, narodzin i upadku, suwerenności oraz przemocy w systemie międzynarodowym;
* mechanizmy globalnego rządzenia/zarządzania (międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej, międzynarodowy reżim kosmiczny);
* międzynarodowe prawo humanitarne;
* niedobrowolne migracje;
* państwa nieuznawane;
* polityka kosmiczna/bezpieczeństwo kosmiczne;
* prognozowanie polityczne;
* sądownictwo międzynarodowe;
* spory i konflikty międzynarodowe;
* sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
* stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie;
* strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych (różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa);
* sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Ukrainy;
* teoria i społeczna historia stosunków międzynarodowych oraz ich relacje;
* zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Najważniejsze zakładowe publikacje zobacz tutaj.

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:
* Baikal National University of Economics and Law in Irkutsk, Rosja
* Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW
* Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły w Mikołajowie, Ukraina
* Eastern Mediterranean University, Cypr
* Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
* Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
* Mersin University, Turcja
* National Taipei University, Republika Chińska na Tajwanie
* Pacific National University in Khabarovsk (Rosja)
* Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
* Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
* Poznańskie Centrum Praw Człowieka
* Selcuk University, Turcja
* The Institute for Political and International Studies, Teheran, Iran
* The International Middle East Peace Research Center (IMPR), Ankara, Turcja
* The International Political Science Association (IPSA)
* The University of Montpellier, Francja
* The University of Nicosia, Cypr
* Towarzystwo Azji i Pacyfiku
* University Hradec Králové, Republika Czeska
* University of Akureyri, Islandia
* Uniwersytet  Łódzki
* Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
* Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
* Uniwersytet w Maladze, Hiszpania
* Uniwersytet Warszawski
* Ural State University of Economics in Ekaterinburg, Rosja

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
* I Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Poznań, 23 listopada 2011 (współorganizacja z WNPiD UAM oraz PTSM).
* II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012 (współorganizacja w ramach WNPiD UAM).
* Innowacje we współczesnej polityce w warunkach globalizacji: doświadczenia, problemy, technologie, Moskwa, 18 października 2013 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).
* Polska-Turcja: 600 lat stosunków dyplomatycznych, Poznań, 5 listopada 2014.
* Poznań International Model United Nations 2013, Poznań, 2-5 maja 2013.
* Seminarium metodologiczne Perspektywy badawcze posthumanistyki, Poznań, 29 listopada 2012.
* Unia Europejska wobec procesu transformacji w Egipcie po 2011, Poznań, 25 listopada 2014.
* Wybrane problemy prognozowania zjawisk społecznych, Poznań, 25 maja 2013.
* Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура, репутационный капитал, Moskwa, 17 października 2014 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).

Pracownicy Zakładu