Pracownicy Zakładu Dziennikarstwa prowadzą badania nad systemami medialnymi w Polsce i na świecie, rodzajami i typami mediów, technologiami informacyjnymi, dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym, internetowym, nowymi mediami, uwarunkowaniami społeczno-politycznymi i prawno-organizacyjnymi działalności mediów, zawartością mediów oraz zadaniami i funkcjami mediów w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.

Najważniejsze zakładowe publikacje:

  • W.Adamczyk, Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.
  • R. Kowalczyk, Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne, Poznań 2011.
  • R. Kowalczyk, Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Opole 2012.
  • R. Kowalczyk, Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce, Opole 2013.
  • M. Piechocki, „Głos Wielkopolski” wobec przeobrażeń społeczno-politycznych w latach 1945-1989, Poznań 2012.
  • J. Wyszyński, Wokół nielegalnej wymiany danych w internecie. Garść uwag o głównych aktorach spektaklu, [w:] T. Wallas (red.) Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, Poznań 2012.

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
Cykliczne konferencje pod nazwą „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”, w których ramach zorganizowano do tej pory cztery spotkania:  „Wolność mediów – doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości” (26 listopada 2012), „Media lokalne i regionalne w Polsce” (11 stycznia 2013), „Gazetka szkolna jako źródło informacji nie tylko szkolnej” (18 czerwca 2013) oraz „Wielkopolska w Europie regionów” (6 grudnia 2013).

Pracownicy Zakładu: