Obszary naukowe, którymi zajmują się pracownicy Zakładu:

 • teoria bezpieczeństwa
 • prawo bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo zdrowia publicznego
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo żywnościowe
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • służby, inspekcje i straże
 • ratownictwo
 • zarządzanie w wypadkach i katastrofach (medycyna katastrof)
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • ochrona infrastruktury krytycznej
 • instytucje bezpieczeństwa narodowego
 • stany nadzwyczajne w państwie
 • projektowanie systemów bezpieczeństwa w infrastrukturze miejskiej
 • międzynarodowe prawo humanitarne
 • monitoring zagrożeń
 • bezpieczeństwo militarne
 • logistyka
 • historia wojskowości
 • bezpieczeństwo międzynarodowe (strategie bezpieczeństwa państw, organizacje międzynarodowe i regionalne, międzynarodowe relacje wojskowe)
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • metodologia badań bezpieczeństwa
 • monitorowanie, obrazowanie, modelowanie środowiska bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • bezpieczeństwo komunikacyjne w układzie metropolii, kraju, Europy
 • Straże gminne w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Najważniejsze zakładowe publikacje:

 • Konieczny J., Goniewicz M., Paciorek P. (red.), Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring – obrazowanie – modelowanie, Inowrocław-Bydgoszcz-Poznań 2017.
 • Konieczny J. – Bezpieczeństwa zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Studium metodologiczno-edukacyjne w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Poznań 2016.
 • Konieczny J., Kamprowski R. (red) – Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo, Poznań-Inowrocław 2016.
 • Konieczny J., Tomaszyk M. (red.) – Straż gminna. Oceny, wnioski i rekomendacje 1991-2016, Poznań 2016.
 • Konieczny J., Schroeder M. (red.) – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze, Poznań 2015.
 • Konieczny J., Schroeder M. (red.) – Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej, Poznań 2015.
 • Konieczny J. (red.) – Ratownictwo medyczne. Determinanty, analizy i rekomendacje, Inowrocław-Poznań 2013.
 • Konieczny J. (red.) – Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, Inowrocław-Poznań 2013.
 • Konieczny J. (red.) – Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań, Inowrocław-Poznań 2012.
 • Konieczny J. (red.) – Bezpieczeństwo w środowisku pracy, Inowrocław-Poznań, 2011.
 • Konieczny J., Wawrzynowicz H., Mydlarska J. (red.), Psychologia bezpieczeństwa. Kompendium, Jarocin 2011.
 • Konieczny J. (red.) – Administracja ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wielkopolsce: służby, inspekcje i straże, Poznań 2010.
 • Konieczny J. (red.) – Ratownictwo w Polsce .Lata 1990-2010Warszawa-Poznań-Inowrocław 2009.
 • Konieczny J. (red.) – Nadzwyczajne zagrożenia środowiskowe. Leksykon administracji publicznej, Poznań 2009.
 • Skarżyński M.,  Andruszkiewicz I. (red.) – Uwarunkowania funkcjonowania jednostki we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Poznań 2016.
 • Skarżyński M. ,Andruszkiewicz I. (red.) – Studia nad bezpieczeństwem. Media w systemie bezpieczeństwa narodowego, Poznań 2015.
 • Skarżyński M., Andruszkiewicz I. (red.) – Studia nad bezpieczeństwem. Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, Poznań 2015.
 • Skarżyński M. – Logistyka stosowana w Europie do wojen napoleońskich, Kalisz 2015.
 • Skarżyński, Zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w okresie I Wojny Światowej, Kalisz 2013.
 • Skarżyński, Wojny lokalne i konflikty zbrojne po II wojnie światowej. Aspekty naftowe, Warszawa 2008
 • Kamprowski R. (red.) – Studia nad bezpieczeństwem. Między historią a współczesnością, Poznań 2016.

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

– XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa „Systemy Wspomagania Dowodzenia, robotyzacja, symulatory dydaktyczne i logistyka w ratownictwie oraz w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznym” oraz „Choroby układu sercowo-naczyniowego jako wyzwanie dla medycyny ratunkowe”, 23-24 maja 2017 r.

– IV seminarium naukowo-szkoleniowe pt. Bezpieczne miasto – Safe and Secure City. nt.  „Bezpieczna szkoła. Zapobieganie oraz reagowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach”, 19 maja 2017 r.

– Seminarium z cyklu „Bezpieczeństwo zdrowotne” nt. Dopalacze-dlaczego są tak niebezpieczne?, 25 kwietnia 2017 r.

– Seminarium Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem nt. „Nowe technologie monitorowania, obrazowania i modelowania środowiska bezpieczeństwa„, 20 marca 2017 r.

– Panel w ramach XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań nt. Bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń byłych miast wojewódzkich w województwie wielkopolskim i lubuskim, 2-3 lutego 2017 r.

– Seminarium Policja w Wielkopolsce. Między nauką a praktyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski i rekomendacje, 14 grudnia 2016 r.

– III seminarium naukowo-szkoleniowe „Bezpieczne miasto”, 30 czerwca 2016 r.

– Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 25 lat działalności Straży Miejskich w Polsce, 18 maja 2016 r.  w Luboniu

– XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa „Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”, 19-20 kwietnia 2016 r. Inowrocław

– „III Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko” nt. „Bezpieczeństwo człowieka (human security) w encyklice Papieża Franciszka Laudato Si”, 1-2 marca 2016 r.

– Panel w ramach XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań nt. Bezpieczeństwo w polityce miejskiej, 4-5 lutego 2016 r.

– Seminarium naukowe „Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych w obiektach uczelni” , 1 grudnia 2015 r.

– „II Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko nt.  Środki społecznego przekazu w systemie bezpieczeństwa narodowego” ,19-20 maja 2015 r.

– XX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. „Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015” ,28-29 kwietnia 2015 r.

– Panel w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań nt. Studia nad bezpieczeństwem. Współczesne kierunki metodologii badań, dobre praktyki kształcenia, 4-5 lutego 2015 r.

– I  Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek-Technika-Środowisko, 14-15 stycznia 2014 r.

– Seminarium „Inteligentny transport to bezpieczne i sprawne miasto w zintegrowanym ruchu komunikacyjnym aglomeracji Poznania. Wnioski i rekomendacje na przyszłość”, 17 czerwca 2014 r.

– XIX Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Ratownictwo medyczne. Stan aktualny, wnioski i rekomendacje na przyszłość, 13-14 maja 2014 r.

– XVIII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Bezpieczeństwo epidemiologiczne – postępy metodologii badań,  23 – 24 kwietnia 2013 r.

Pracownicy Zakładu