Prof. UAM dr hab. inż.Piotr Kwiatkiewicz

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Obszar zainteresowań naukowych obejmuje szeroko pojęty obszar Bliskiego Wschodu włączywszy w to Pd Kaukaz a także politykę i bezpieczeństwo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowcowych oraz logistyki paliwowej.   Prowadzi badania nad relacjami między sytuacją na rynkach gazu i ropy a stosunkami międzynarodowymi i wewnętrznymi państw producenckich, logistyką paliwową, a także energetyką odnawialną. Redaktor naukowy wydawanych cyklicznie interdyscyplinarnych opracowań monograficznych o problematyce związanej z energetyka i bezpieczeństwem energetycznym "Rynki surowców i energii", Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska". Prezes zarządu Fundacji na Rzecz Czystej Energii. Doradza spółkom paliwowym i energetycznym.

Publikacje

I Rynki surowcowe, petropolityka, bezpieczeństwo energetyczne, logistyka energetyczna

II Bliski Wschód

 • Mocarstwa wobec Iraku 1945 – 1967, Poznań 2018, ss. 370,
 • Egypt – olive revolt. Disturbances in the Middle East from the First Quarter of 2011 versus Demographical and Economic Changes in Arabic States, (w:) The Arab Spring, Przybylska-Maszner (red.), Poznań 2012, s. 233–241,
 • Wybrane aspekty polityki narodowościowej i religijnej w irackich ustawach zasadniczych a Konstytucja z 2005 roku, (w:) Zmiany polityczne w państwach arabskich: Wybrane zagadnienia ustrojowe, Rothert, J. Szymanek, A. Zięba (red.), Warszawa 2012, s. 318–329,
 • Polityczna rywalizacja między Iranem a Arabią Saudyjską w Iraku, (w:) Bliski Wschód na rozdrożu, J. Marszałek- Kawa, H. A. Jamsheer, Toruń 2016, s. 122-134,
 • Rola religii w rywalizacji między Królestwem Arabii Saudyjskiej a Islamską Republiką Iranu Przegląd Naukowo Metodyczny, "Edukacja dla bezpieczeństwa" 2016, nr 3, s. 75–83,
 • The dynamics of demographic changes in Middle East and migration to the Europe, the Warsaw Institute Review 2018, nr 3. s. 32-39.

III Kaukaz

 • Przemiany polityczne w Azerbejdżanie. Od republiki radzieckiej do współczesnego państwa, Poznań 2018, ss.  679 ( wydanie uzupełnione i poprawione),
 • Elity polityczne w Azerbejdżanie – wybrane aspekty, (w:) Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Bodio (red.), t. 7, Warszawa 2012, s. 123–146,
 • Elity polityczne a kontekst finansowy zamachów terrorystycznych w regionie (w:) Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo Bodio (red.), t. 8, Warszawa 2014, s. 293 – 311,
 • Символы времён первой мировой войны на Южном Кавказе и политический аспект их современного значения ,(w:) Първата Световна Война: Памет На Поколенията, Georgieva T. (red.) Sofia 2014, s. 147 – 159,
 • Północnokaukaski czynnik islamski a Azerbejdżan w okresie kształtowania się niepodległości (1991- 1995),
 • Kaukaz Północny: religie, polityka, elity i bezpieczeństwo, Bodio T. (red.) Warszawa 2017, s. 219-232.

Nauka

Obszary zainteresowań:

 • Rynki surowcowe, petropolityka, bezpieczeństwo energetyczne, logistyka energetyczna;
 • Kaukaz PD – stosunki wewnętrzne w państwach Kaukazu Pd, gospodarka państw Kaukazu PD, relacje międzynarodowe państw Kaukazu Pd.;
 • Bliski Wschód: stosunki wewnętrzne w Iraku, gospodarka Iraku, Irak w relacjach międzynarodowych, relacje między rynkami ropy naftowej i gazu ziemnego a sytuacją w państwach Bliskiego Wschodu.

Od 2011 roku organizuje cykliczne konferencje naukowe „Rynki surowców i energii” oraz „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska”.