DrLech Mirosław Konopka

Biogram

Generał WP, starszy wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu zajmuje się problematyką bezpieczeństwa militarnego oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (strategie bezpieczeństwa państw, organizacje międzynarodowe i regionalne, międzynarodowe relacje wojskowe).W swojej 40- letniej służbie wojskowej zajmował szereg stanowisk dowódczo-sztabowych w Siłach Zbrojnych RP, w tym I zastępcy Szefa SG WP. Po zakończeniu służby w latach 2010-2015 pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na stanowisku Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Współautor  Raportu  wynikowego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Białej Księgi w 2013 r .Pracę doktorską obronił w UAM  w 2007 r.

Publikacje

 • „Anatomia odstraszania – na podstawie kryzysu koreańskiego w latach 2012-2013” Kwartalnik Bellona 4/2013 Warszawa;
 • „Reforma systemu dowodzenia i kierowania SZ RP”  Kwartalnik Bellona 3/2014 Warszawa;
 • „Polskie lotnictwo wojskowe 1990-2003” DW Bellona2003 Warszawa;
 • „Wybrane problemy wojen przyszłości w przeszłości” Przegląd WLiOP 3/1998 Poznań;
 • „Unikanie zaskoczenia przez dążenie do zaskoczenia” Przegląd WLiOP 7/8/1996 Poznań;
 • „Co dalej ? Kierunki rozwoju Sił Powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego” Przegląd WLiOP 8/1999 Warszawa;
 • „Bezpieczeństwo Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej” – skrypt po szkoleniu obronnym w Urzędzie  Marszałkowskim  - wrzesień 2017; Kielce;
 • „Strategia bezpieczeństwa państwa: różnice i podobieństwa – Polska i Stany Zjednoczone” Myśl Wojskowa 3/2006 Warszawa;
 • „Lotnictwo wojskowe III Rzeczypospolitej” Wyd. Redakcja Czasopism WLiOP Poznań 2000;
 • „Siły reagowania kryzysowego: lokalne, regionalne czy globalne?” Myśl Wojskowa 5/2005 Warszawa:
 • „Walka sieciocentryczna sposobem działania sił zbrojnych w przyszłości” Myśl Wojskowa 2/2004 Warszawa;
 • „Operacja IRAQ FREEDOM – próba podsumowania” Dodatek specjalny do Myśli Wojskowej 2003 Warszawa;

Dydaktyka

1.Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

2.Strategia bezpieczeństwa narodowego

3.Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne

4.Polityka bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie

5.Administracja publiczna