DrWaldemar Jarczewski

Waldemar Jarczewski
adiunkt

pbn_logo

Biogram

Generał policji, doktor, adiunkt Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa imprez masowych oraz zagadnieniami związanymi ze zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości. W swojej ponad 30-letniej karierze zawodowej zajmował kluczowe stanowiska w polskiej policji w tym dwukrotnie zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorując zarówno pion kryminalny jak i prewencyjny. Pełnił też funkcję oficera łącznikowego Policji przy ambasadzie RP w Ukrainie(Kijów). Okres pracy w Ukrainie(2007-2010 r.) zbiegł się z intensywnymi przygotowaniami obu krajów do turnieju finałowego Euro 2012. Po powrocie do KGP powierzono mu zadania związane z przygotowaniem polskiej policji do zapewnienia bezpieczeństwa tego turnieju.

Publikacje

  • Czy oględziny mogą być łatwiejsze – nowoczesna technika dokumentowania miejsc katastrof i poważnych zdarzeń natury kryminalnej [w] Bezpieczeństwo zdrowotne, postępy monitorowania stanu zdrowia i środowiska. Red J. Koneczny. L. Dajerling, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM – przewidywane wydanie koniec listopada 2019.
  • Społeczne uwarunkowania zjawisk przestępczości i nienawiści w przestrzeni masowych imprez sportowych w Polsce. Przegląd Strategiczny 2019. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
  • Transformacja ustrojowa, pryzmat wspomnień i refleksji funkcjonariusza Milicji/Policji.[w] 100-lecie polskiej Policji – Historia i Współczesność. Redakcja J. Gmitruk, Z. Judycki, T. Skoczek. Wyd. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019
  • Współpraca Zarządu Transportu Miejskiego i innych jednostek Miejskich z Policją w zakresie zabezpieczenia komunikacyjnego imprez masowych na terenie miasta Poznania [w] Bezpieczeństwo w transporcie publicznym na przykładzie aglomeracji poznańskiej – podejście interdyscyplinarne, wydawnictwo WNPiD UAM – 2018.
  • Koordynacja bezpieczeństwa imprez masowych w praktyce i istniejących rozwiązaniach prawnych. Przegląd strategiczny 2017 . Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.
  • Jarczewski W. Współczesne techniki mapowania zagrożeń jako element community policing. [w] Nowe technologie w środowisku bezpieczeństwa zdrowotnego, monitoring, obrazowanie, modelowanie. Red. J. Konieczny. Poznań 2017.
  • Jarczewski W.: Spottersi jako podstawowy element bezpieczeństwa dużych imprez piłkarskich na przykładzie turnieju finałowego Euro 2012 [w] Napelski M. Struniawski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych, wymiar organizacyjno-praktyczny, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2016.
  • Jarczewski W.: Monitoring wizyjny otwartej przestrzeni publicznej. Współpraca Policji i straży gminnych – wnioski i rekomendacje organizacyjne, prawne oraz techniczne[w] Konieczny J.(red.) 25 lat działalności straży miejskich, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2016.
  • Spottersi jako podstawowy element bezpieczeństwa dużych imprez piłkarskich na przykładzie turnieju finałowego Euro 2012 [w] Napelski M. Struniawski J. (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych, wymiar organizacyjno-praktyczny, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2016.

Dydaktyka

 • Zwalczanie przestępczości (wykłady i ćwiczenia)
 • Uprawnienia Policji
 • Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych