Badania naukowe pracowników i doktorantów Zakładu Komunikacji Społecznej mieszczą się w różnych obszarach nauki o komunikowaniu i nauki o mediach. W szczególności należą do nich:

  • komunikowanie masowe, w tym kultura popularna
  • media masowe i ich rola w systemie społecznym, w tym nowe media, nowe paradygmaty dziennikarstwa, media lokalne
  • komunikowanie polityczne
  • komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
  • komunikowanie w biznesie
  • reklama i public relations, w tym wyspecjalizowane, m.in. polityczne, sportowe, instytucji publicznych
  • medialne reprezentacje instytucji społecznych
  • medialne reprezentacje problemów społecznych, np. bezpieczeństwo, populizm
  • analiza zawartości treści przekazów medialnych.

Pracownicy Zakładu