DrJacek Raubo

Biogram

Specjalista w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku politologia, specjalność międzynarodowe stosunki polityczne, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Pracę doktorską przygotował i obronił na UAM, podejmując się tematu analizy procesu podejmowania decyzji w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obronności współczesnych państw. Szczególne zainteresowania badawcze związane są z obszarem Bliskiego Wschodu oraz Afryki Wschodniej. Autor artykułów naukowych oraz publicystycznych z zakresu stosunków międzynarodowych oraz wojskowości, uczestnik wielu konferencji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Stały współpracownik oraz analityk portalu http://www.Defence24.pl , wcześniej publikował swoje artykuły publicystyczne m.in. w miesięczniku „Armia” oraz „Polsce Zbrojnej”.

Publikacje

 • J. Raubo, Jemeńska scena polityczna na tle przemian Arabskiej Wiosny, w: Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, (red.) F. Ilkowski, S. Sulowski, Warszawa 2014.
 • J. Raubo, Republika Jemenu –państwo podzielone, w: Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, (red.) A. Rothert, J. Szymanek, A. Zięba, Warszawa 2012.
 • J. Raubo, Germany after World War II – Crucial Frontline of Inteligence Services War, w: The Future a Memory. The Cold War and Intelligence Services, (ed.) H. Timmermann, Berlin 2013.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Bezpieczeństwo i obronność , konflikty zbrojne po 1945 r., technologia wojskowa
 2. Region Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, Afryka Wschodnia
 3. Służby specjalne, siły operacji specjalnych, działania antyterrorystyczne

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Międzynarodowe stosunki wojskowe
 2. Systemy reagowania kryzysowego
 3. Współczesne systemy polityczne

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Sport
 2. Film dokumentalny
 3. Muzyka filmowa