Data publikacji w serwisie:

Dotychczasowe "Powtórki"

Dotychczas odbyło 7 spotkań. Dziękujemy za dotychczasowe i zapraszamy na kolejne!

Odbyło się już 7 spotkań w ramach akcji Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy "Studencka powtórka z WoS".

  • 07.02.2022 r. – Człowiek i społeczeństwo – Adam Zemler,
  • 14.02.2022 r. – Społeczeństwo obywatelskie – Kamil Pacholczyk,
  • 21.02.2022 r. – Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – Marcin Wochelski,
  • 28.02.2022 r. – Prawa człowieka i ich ochrona – Karolina Grzelska,
  • 07.03.2022 r. – Prawo w Rzeczypospolitej Polskiej – Agnieszka Markocka,
  • 14.03.2022 r. – Wybrane problemy polityki publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej – Agata Staszak,
  • 21.03.2022 r. – Współczesne stosunki międzynarodowe – Marcin Wochelski.

W spotkaniach regularnie uczestniczy 15-20 osób.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zajęciach. W przypadku chęci skorzystania z kolejnych zajęć, prosimy o kontakt z p. mgr. Marcinem Wochelskim (marwoc1@st.amu.edu.pl).