Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy

Studenckie Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy (SKNPiD) jest najstarszym kołem naukowym działającym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zasadniczym celem jego działalności jest umożliwianie studentom prowadzenia badań z zakresu nauk politycznych i dziennikarstwa, a także poszerzanie swoich zainteresowań, popularyzacja nauki i rozwój kompetencji potrzebnych w pracy naukowej. Członkowie koła przygotowywani są do tworzenia tekstów naukowych, poszerzają swoją wiedzę z metodologii badań, a także mają okazję uzyskać teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowywania prezentacji. Wyniki swoich analiz studenci prezentują w ramach regularnych spotkań i cyklicznie odbywających się konferencji naukowych, często organizowanych wspólnie z innymi kołami naukowymi.

Znajdziesz nas na Facebooku

Opiekun: dr Krzysztof Duda

Kontakt: knpid@amu.edu.pl

Skład zarządu w roku akademickim 2022/2023

Przewodnicząca: Karolina Grzelska

Zastępcy: Antoni Stachowski i Kamil Pacholczyk

Sekretarz: Marcin Wochelski

Skarbnik: Dominika Tomiak

Skład zarządu we wcześniejszych latach

2021/2022:Przewodnicząca: Karolina Grzelska, zastępcy: Krzysztof Czub i Marcin Wochelski, sekretarz: Adam Bratka, skarbnik: Dominika Tomiak

2020/2021: Przewodnicząca: Sandra Wawrzyniak, z-cy: Karolina Grzelska i Martyna Woźniak, sekretarz: Adam Bratka, skarbnik: Magdalena Wolniak

2019/2020: Przewodniczący: Jakub Kowalik, z-cy: Aleksandra Adamiszyn i Sandra Wawrzyniak, sekretarz: Katarzyna Włodarczyk, skarbnik: Marcin Wochelski