Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy

Studenckie Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy (SKNPiD) jest najstarszym kołem naukowym działającym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Zasadniczym celem jego działalności jest umożliwianie studentom prowadzenia badań z zakresu nauk politycznych i dziennikarstwa, a także poszerzanie swoich zainteresowań, popularyzacja nauki i rozwój kompetencji potrzebnych w pracy naukowej. Członkowie koła przygotowywani są do tworzenia tekstów naukowych, poszerzają swoją wiedzę z metodologii badań, a także mają okazję uzyskać teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowywania prezentacji. Wyniki swoich analiz studenci prezentują w ramach regularnych spotkań i cyklicznie odbywających się konferencji naukowych, często organizowanych wspólnie z innymi kołami naukowymi.

Znajdziesz nas na Facebooku

Opiekun: dr Krzysztof Duda

Kontakt: knpid@amu.edu.pl

Skład zarządu w roku akademickim 2020/2021

Przewodnicząca: Sandra Wawrzyniak

Zastępca: Karolina Grzelska, Martyna Woźniak

Sekretarz: Adam Bratka

Skarbnik: Magdalena Wolniak