Wykaz obowiązujących przedmiotów w r.a. 2019/2020

Przedmioty do wyboru (ścieżki)
Studia stacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Politologia

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Stosunki międzynarodowe

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Zarządzanie państwem

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

International Relations

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO
Studia stacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Podział na grupy ćwiczeniowe dla I roku studiów zostanie przeprowadzony przez opiekunów roku na spotkaniu organizacyjnym.

Bezpieczeństwo narodowe

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Politologia

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Stosunki międzynarodowe

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

International Relations

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO

Journalism and Social Communication

 • Wykaz obowiązujących przedmiotów ZIMA LATO
Studia niestacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Stosunki międzynarodowe