I semestr 
zajęcia15 października 2020 - 11 lutego 2021
zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa międzysemestralna 12 - 28 lutego 2021
II semestr 
zajęcia1 marca - 23 czerwca 2021
letnia sesja egzaminacyjna 24 czerwca - 7 lipca 2021
wakacje letnie/okres zajęć 8 lipca - 31 sierpnia 2021
sesja egzaminacyjna

1 - 26 września 2021

Zapoznaj się z rozporządzeniem Rektora w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021