30 września 2021 r.

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów „Dzień studenta I roku”

1 października 2021 r.Inauguracja roku akademickiego

I semestr (zimowy).

 
2 października 2021 r. - 2 lutego 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2021 r. - 2 stycznia 2022 r.wakacje zimowe
3 - 23 lutego 2022 r.zimowa sesja egzaminacyjna/przerwa  międzysemestralna
II semestr (letni)
.
 
24 lutego - 20 czerwca 2022 r.okres zajęć dydaktycznych
14 - 19 kwietnia 2022 r.wakacje wiosenne
21 czerwca - 4 lipca 2022 r.letnia sesja egzaminacyjna
5 lipca - 31 sierpnia 2022 r.wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
1 - 21 września 2022 r.sesja egzaminacyjna

Ponadto:

  • W roku akademickim 2021/2022 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 1 października 2021 r. (Inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2021 r.12 listopada 2021 r.7 stycznia 2021 r., 2 maja, 11 maja 2022 r. (Dzień Sportu).
  • W dniu 5 czerwca 2022 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Powyższe informacje  są dostępne także w Zarządzeniu Rektora oraz na https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/organizacja-studiow