W okresie wakacyjnym (do 15 września) BOS i BOW pracować będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00.

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów WNPID:

 • poniedziałek: 9:00-17:00
 • wtorek - piątek: 9:00 - 15:00
 • sobota: 8:00 - 14:00
 • Inż.

  Marta Przyborska

  Pierwsza linia wsparcia USOS dla studentów

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie.
  • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • International Relations - Master studies;
  • Public Governance - Master studies.

  adres e-mail: marta.przyborska@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6514

 • mgr

  Karolina Dobrowolska-Stasik

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Zarządzanie państwem – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna –niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie
  • Politologia – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Politologia – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Politologia – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Politologia – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.

  adres e-mail: karolina.dobrowolska@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6521

 • mgr

  Ilona Hofman

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Nowe media w komunikacji -  stacjonarne studia drugiego stopnia - 2-letnie.

  adres e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6515

 • mgr

  Aldona Mizera

  pracownik sekcji ds. obsługi studentów – sprawy socjalno-bytowe studentów Wydziału.

  adres e-mail: aldona.mizera@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6522

 • mgr

  Agata Sierchuła

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  · Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie; zastępstwo: inż. Marta Przyborska adres e-mail: marta.przyborska@amu.edu.pl; tel. 61 829 6514

  · Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie; zastępstwo: mgr Marta Szmytkowska adres e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl; tel. 61 829 6516

  · Produkcja audiowizualna - stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie; zastępstwo: mgr Ilona Hofman adres e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl; tel. 61 829 6515

  · Nowe media w komunikacji - niestacjonarne studia drugiego stopnia - 2 letnie; zastępstwo: mgr Ilona Hofman adres e-mail: ilona.hofman@amu.edu.pl; tel. 61 829 6515

 • mgr

  Marta Szmytkowska

  Prowadzi następujące rodzaje studiów:

  • Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe w języku angielskim– stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
  • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
  • Journalism and Social Communication - Master studies.

  adres e-mail: marta.szmytkowska@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6516

 • Sylwia Wajszczuk

  Pracownik sekretariatu

  e-mail: sylwia.wajszczuk@amu.edu.pl

  tel. 61 829 6527