Opłaty za studia niestacjonarne mogą być wnoszone w formie opłaty semestralnej lub w formie opłaty ratalnej. Sposób wnoszenia opłat wybiera Student, według własnego uznania.

1. Opłatę semestralną Student wnosi w terminie:

 • do 15 października każdego roku akademickiego za semestr zimowy;
 • do 15 lutego każdego roku akademickiego za semestr letni;

2. Opłatę ratalną Student wnosi w następujący sposób:

 • W semestrze zimowym każdego roku akademickiego:
  • I rata do 15 października, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • II rata do 15 listopada, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • III rata do 15 grudnia, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • IV rata do 15 stycznia, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr.
 • W semestrze letnim każdego roku akademickiego:
  • V rata do 15 lutego, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • VI rata do 15 marca, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • VII rata do 15 kwietnia, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr;
  • VIII rata do 15 maja, w wysokości 1/4 opłaty za studia należnej za dany semestr.

W przypadku, gdy pierwsze zajęcia w semestrze zimowym I roku studiów odbywają się w dniu 15 października albo po 15 października, termin wniesienia I raty opłaty za semestr zimowy wydłuża się do 31 października.