Platforma e-learningowa dostępna jest na stronie: https://www.elearning.amu.edu.pl/wnpid/.

Instrukcja