Data publikacji w serwisie:

Historia Raptularza WNPiD

Historia Raptularza

2001-2008

Głównym założeniem wydawania „Raptularza Akademickiego” było jego redagowanie przez studentów i dla studentów. Inicjatorem i pomysłodawcą wydawnictwa „Raptularz Akademicki” był dr Piotr Lissewski. Pierwsze wydanie nosiło nazwę „Perpetuam” i nawiązywało w tytule do jego podstawowej funkcji, jaką była pomoc, poprzez informacje i porady, dla studiujących politologię. Następne wydania przyjęły już nazwę „Raptularz akademicki”, zachowując podstawową funkcję, ale dodając także możliwość robienia indywidualnych notatek itp.

Raptularz wydawany był przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w latach 2001-2008. Redaktorem wydania zostawała zawsze osoba o największym zaangażowaniu i predyspozycjach do kierowania tak spontaniczną pracą i zespołem różnorodnych redaktorów.
(tekst ze strony: http://old.wnpid.pl/~raptularz/?Idea-i-nazwa)

Więcej informacji o tym okresie wydawania Raptularza na stronie:
http://old.wnpid.pl/~raptularz/

Wznowienie idei Raptularza WNPID

W roku 2018, po wieloletniej przerwie, z okazji 10-lecia istnienia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, z inicjatywy Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha, została wznowiona idea wydawania wydziałowego Raptularza Akademickiego. Wsparcia udzieliły władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

Nowego opracowania graficznego i przygotowania do druku podjął się prof. dr hab. Krzysztof Molenda. Raptularz zyskał większy format 148×210 mm, twardą oprawę, objętość 160 stron oraz kolorystykę zgodną z Systemem Identyfikacji Wizualnej UAM i wydziałową kolorystyką z wykorzystaniem kolorów Pantone 1655C i 2757C w druku techniką duotone. Opracowanie graficzne przyjęło nowoczesną, swobodną, pełną przewrotnego humoru stylistykę wciągającą do zabawy i interakcji.


Raptularz 2018/2019

– Reaktywacja. 10-lecie Wydziału.

Pierwsze wydanie – po reaktywacji idei Raptularza – ustaliło merytoryczną i formalną zawartość odnowionego wydawnictwa.

Raptularz – zgodnie ze swoją pierwotną ideą – ma informować, uczyć i bawić. Stałymi elementami wznowionego raptularza stały się podstawowe informacje o Wydziale i jego historii. Przedstawione zostały władze oraz administracja Wydziału, kierunki studiów, a także niezbędne informacje dla studentów, takie jak terminarz zajęć, kontakty i adresy, słowniczek studencki czy etykieta akademicka.

Rozbudowane kalendarium zawierało poza koniecznymi informacjami atrakcyjne ilustracje nawiązujące do kalendarza, informacje o nietypowych świętach, inspirujące cytaty oraz miejsce na notatki.

Generalną funkcją był również cel dydaktyczny, poznawczy, dający studentom możliwość poszerzania wiedzy. Charakterystycznym elementem stały się nawiązania do historii, sztuki i popkultury, gwara poznańska, etykieta studencka, animacja flip-book, (w wydaniu 2018/19 jest to animacja z roku 1878 „Galloping Horse” wg. Eadweard’a Muybridge’a), „strona bez smartfona” zawierająca gry wizualne na papierze (jak gra w statki, labirynty, rebusy), iluzje optyczne trompe-l'œi, druk na krawędzi fore-edge printing, ciekawe cytaty, animacje augmented reality oraz GIF. Użycie kodów QR daje możliwość otwierania linków i zdobywania dodatkowych informacji w Internecie.

Na okładce Raptularza 2018/2019 została użyta typografia symbolizująca konstruowanie, rysunek architektoniczny, co jest nawiązaniem do procesu studiowania i nauki, a wyróżnione lakierem wybiórczym litery „a” i „z” nawiązują do alfabetu oraz pełnego zakresu informacji dla studenta.

Zobacz całość wydania Raptularza 2018/2019

Wydawca:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Zespół redakcyjny Raptularza 2018/2019:
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
Dr Szymon Ossowski
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda
Mgr Monika Jabłońska
Mgr Natalia Pastucha-Kalla
Mgr Marcin Pera
Weronika Dopierała
Maciej Skrzypek
Diana Stashevska

Opracowanie graficzne i DTP:
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Ilustracje:
Stud. Natalia Grabowska

Druk duotone. Dwa kolory Pantone SIW WNPID
160 stron. Oprawa twarda, szyto-klejona.
Druk: Moś i Łuczak, Poznań. Wrzesień 2018.


Raptularz 2019/2020

Oświecenie – Gdy rozum śpi, budzą się demony. Rozszerzona rzeczywistość.

Raptularz Akademicki WNPiD z roku 2019/2020 zdobył I miejsce w kategorii Kalendarz szkolny w Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Kalendarzy – ZoomArt.
https://www.facebook.com/zoomart.festiwal/
http://zoom-art.pl/wyniki-konkursu-2020/

Graficzna i merytoryczna forma opracowania tego wydania Raptularza została powiązana z oświeceniową ideą pochwały rozumu, wiedzy i edukacji, by wskazać studentom, iż wiele osiągnięć, podstaw cywilizacyjnych i kulturowych powstało na długo przed epoką komputerów.

Młodzi ludzie „oglądają świat przez ekran smarfona” lubią i mają na wszystko „apki”.

By połączyć „analogowy”, drukowany kalendarz z „epoką smartfona”, została zastosowana technologia Augmented Reality, która pozwala „załączyć”, aktywować animacje przez skierowanie telefonu na ilustracje, poprzez darmową aplikację Artivive. Smartfon i drukowany kalendarz zostały ze sobą połączone i są sobie niezbędne!

Każdy egzemplarz przekazywany studentom otrzymał swój unikalny numer, który brał udział w loterii z nagrodami.

Patronem wydania został Benjamin Franklin, którego charakterystyczny wizerunek z banknotu 100-dolarowego, został umieszczony na okładce. „Ojciec-założyciel Stanów Zjednoczonych” – drukarz, wydawca, myśliciel, wynalazca, filozof, państwowiec. Jest autorem wielu znanych powiedzeń m.in.: „Czas to pieniądz; – Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki; – Ludzie, którzy dla tymczasowego bezpieczeństwa rezygnują z podstawowej wolności, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność”.

W animacji AR na okładce przedstawiona jest metoda „łopatologii” jako humorystyczne zobrazowanie nauczania studentów.

Na tylnej stronie okładki znajduje się wymowna rycina Francisco Goya z roku 1799. pt. „Kiedy rozum śpi, budzą się demony”. Pomimo upływu ponad 200 lat jest to nadal aktualne zagrożenie. W ilustracji pojawia się (w animacji) sam Machiavelli!

Inne animowane ilustracje obrazują w zabawny i przewrotny sposób kierunki studiów, media studenckie, koła naukowe. Zobacz animacje.

Styl animacji jest nawiązaniem do „Latającego Cyrku Monty Pythona” – brytyjskiej grupy komediowej, obchodzącej 50-lecie założenia, której absurdalny, surrealistyczny, sztubacki styl jest popularny wśród studentów.

Władze wydziału (portrety dziekana i prodziekanów) przedstawione są również w jednorodnej, swobodnej, komiksowej stylistyce.

W narożnikach stron kalendarza umieszczona została animacja „flip-book”, która jest przywołaniem dawnych czasów, bohaterów i metod animacji. Forma ta oraz wybór kadrów, ma zachęcić studentów do „dotknięcia” książki, obejrzenia się na dokonania przeszłości, na poszukiwania materiału źródłowego.

W tym wydaniu jest to animacja na podstawie sceny z filmu Too Hot to Handle (1935) ze słynną tańczącą parą Fred Astaire i Ginger Rogers.

Kalendarium jest wzbogacone ilustracjami nawiązującymi do niebanalnych wydarzeń tygodnia, pór roku, poznańskich zwyczajów oraz aktywności studenckiej.

Przedstawiona jest również gwara poznańska, która dla wielu studentów spoza Poznania jest nowością. W tym numerze gwara dotyczy kulinariów – poznańskich gwarowych nazw i określeń związanych z jedzeniem i nazwami potraw. Inny aspekt poznawczy i wychowawczy to etykieta studencka. Jak zachowywać się na uczelni i nie tylko – Akademicki savoir-vivre.

Kilka końcowych stron nazwanych zostało: „Strona bez smartfona”, by zachęcić do wspólnej zabawy w dawne szkolne gry na papierze jak „labirynty” czy „statki”.

Zamiast typowej alfabetycznej listy kontaktów do zapisywania numerów telefonów itp. zostały przedstawione portrety-twarze „do domalowywania oczu, nosów, wąsów czy okularów”.

Technologia QR kodów została zastosowana do stworzenia „galerii” obrazów (pod zabawną nazwą „Kod da Vincej”), cytatów oraz do pobierania różnych plików.

Zobacz całość wydania Raptularza 2019/2020

Wydawca:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół redakcyjny Raptularza 2019/2020:
Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda
Dr Szymon Ossowski
Dr Piotr Lissewski
Mgr Monika Jabłońska
Mgr Natalia Pastucha-Kalla
Mgr Marcin Pera

Opracowanie graficzne i DTP:
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Ilustracje oraz animacje AR (Augmented Reality):
Student Maciej Waleszczyk

Ilustracje w kalendarium:
Mgr Eliza Lissewska

Druk duotone. Dwa kolory Pantone SIW WNPID
160 stron. Oprawa twarda, szyto-klejona.
Druk: Moś i Łuczak, Poznań. Wrzesień 2019.


Raptularz 2020/2021

Maski. Pandemia.

Zakrywając usta i nos, nie zakrywajmy oczu, nie zatykajmy uszu!

Graficzna forma oraz treść opracowania Raptularza 2020-2021 została mocno zmodyfikowana w związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa Covid-19 (marzec 2020), koniecznością noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa, pozostania w domu oraz przejściem na nauczanie zdalne.

Motywem przewodnim stało się hasło: „Zakrywając usta i nos, nie zakrywajmy oczu, nie zatykajmy uszu”. Stąd nawiązania do wyrazistej wizualności przekazu informacji, iluzji optycznej, wizualnego surrealizmu, przewrotnego postrzegania.

To również sygnał, by wszystkiemu się bacznie przyglądać!

Stąd sugestywne ilustracje o charakterze iluzji optycznej – trompe-l’œil. Zamieszczone zostały również linki do twórczości surrealistów wykorzystujących silny wizualny przekaz, bazujący na stereotypach postrzegania i percepcji ludzkiego oka (Dali, Magritte, Escher).

Na krawędzi stron nadrukowane są oczy, które „szeroko otwierają się” przy zaginaniu stron bloku kalendarza (efekt fore-edge printing).

Każdy egzemplarz przekazywany studentom miał nadawany swój unikalny numer, który brał udział w loterii z drobnymi nagrodami.  W tym roku każdy student wraz z Raptularzem otrzymał wydziałową maseczkę do zakrywania twarzy.

Młodzi ludzie „oglądają świat przez ekran smartfona” lubią i mają na wszystko „apki”. By połączyć – już tradycyjnie w Raptularzu – „analogowy”, drukowany kalendarz z „epoką smartfona” oraz by poszerzyć zakres przekazywanych informacji zostały wykorzystane QR-kody, które otwierają dodatkowe linki oraz animacje gif.

Motywem graficznym są ptaki, które w odróżnieniu od ludzi, nie zostały „uziemione” przez pandemię i zamknięte w domach. Swobodnie mogą latać bez granic i zakazów. Jest to również symbolika gniazda, wychowania, opieki i edukacji, od nieporadnego pisklaka do odważnego, niezależnego, odlatującego w świat orła. (Ilustracje na pierwszej i ostatniej stronie okładki).

W związku z obowiązkiem noszenia maseczek przedstawiono krótką historię masek oraz linki QR-kod do informacji na temat masek w dziejach ludzkości. Powstała również mała studencka galeria portretów w maskach „pandemia-selfie”.

Inny aspekt poznawczy i wychowawczy to etykieta studencka. Jak zachowywać się na uczelni i nie tylko. W tym wydaniu zamieszczona została także etykieta zdalnego nauczania oraz zasady reżimu sanitarnego związanego z panującą pandemią.

Przedstawiona została tradycyjnie gwara poznańska, która dla wielu studentów spoza Poznania jest nowością. W tym roku gwarą opisano warunki pandemii koronowirusa pt. „Pandemiczna kindersztuba”.

W narożnikach stron kalendarza umieszczona została tradycyjnie animacja „flip-book”, która jest przywołaniem dawnych metod animacji. Znów, by zachęcić studentów do „dotknięcia” książki, obejrzenia się na dokonania przeszłości, na poszukiwania. W tym wydaniu elementem animacji jest ćma jako symbol dążenia, nie zawsze bezpiecznego, do światła – do wiedzy i prawdy.

Kalendarium jest wzbogacone ilustracjami nawiązującymi do niebanalnych wydarzeń tygodnia, pór roku, poznańskich zwyczajów oraz aktywności studenckiej.

Większość ilustracji została opracowana również w formie krótkich animacji gif. Prezentacji Raptularza towarzyszyła wystawa ilustracji wydrukowanych jako plakaty z dołączonymi kodami QR, które uruchamiały link do animacji, niejako „ożywiały” ilustracje. Stylistyka ilustracji ma charakter vintage, kolażu, gazetowych fotomontaży. Technika kolażu jest nawiązaniem do współczesnego wyrywkowego, często przypadkowego postrzegania rzeczywistości.

Kilka końcowych stron nazwanych zostało: „Strona bez smartfona”, by zachęcić do wspólnej zabawy w dawne szkolne gry na papierze, niecodzienne notatniki czy tekst z „Alicji po drugiej stronie lustra” w lustrzanym odbiciu, czytelny pod światło lub w lustrze.

Zamiast typowej alfabetycznej listy kontaktów do zapisywania numerów telefonów itp. zostały przedstawione portrety-twarze „do domalowywania oczu, nosów, wąsów czy okularów”. Lista kontaktów, rysunków twarzy nawiązuje do poprzedniego wydania, lecz kontakty zachowują zasady reżimu sanitarnego – przepisowy dystans i mają maseczki!

Na końcu raptularza znajdują się tradycyjnie strony na notatki, spis myśli uporządkowanych, nieuporządkowanych, zakręconych oraz …brudnych.

Zobacz całość wydania Raptularza 2020/2021

Wydawca:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zespół redakcyjny Raptularza 2020/2021:
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda
Dr Piotr Lissewski
Mgr Monika Jabłońska
Mgr Natalia Pastucha-Kalla
Mgr Marcin Pera
Mgr Maciej Skrzypek

Opracowanie graficzne i DTP:
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Ilustracje i animacje GIF:
Mgr Barbara Feleniak

Druk duotone. Dwa kolory Pantone SIW WNPID
160 stron. Oprawa twarda, szyto-klejona.
Druk: Moś i Łuczak, Poznań. Wrzesień 2020.


Raptularz 2021/2022

Poszukiwani. Kryminał. Negatywny-pozytywny

Nie widzę, nie słyszę, nie mówię.

Na motyw przewodni opracowania graficznego został wybrany kryminał i hasło powiązane: „Nie widzę, nie słyszę, nie mówię” przewrotnie wskazujące na czas pandemii, zasłaniania twarzy, braku kontaktu z drugim człowiekiem, pewnego rodzaju „strategii przetrwania” we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, kiedy lepiej jest nie widzieć, nie słyszeć i nie mówić za dużo, …podobnie jak w opowieściach kryminalnych.

To, z drugiej strony, sygnał, by wszystkiemu się bacznie przyglądać! Stąd ilustracje o charakterze trompe-l’œil. (np. str. 83, 131, 151, 152) tekst z przestawionymi literami, anamorficzne napisy czy lustrzany, czytelny pod światło tekst.

Graficzny motyw kryminału został podkreślony przez projekt okładki wykonany jako pastisz typowej okładki współczesnych powieści kryminalnych oraz w nawiązaniu do kultowych kadrów filmów grozy Alfreda Hitchcocka. Ręcznie robione notatki, strzępy tekstów, zadrapania, przetarcia, odciski palców ilustrują obecną w kryminałach mroczną tajemnicę, niepokój, rozwiązywanie zagadek, odczytywanie symboli, zbieranie dowodów ze skrawków informacji, drobnych śladów.

W nawiązaniu do motywu przewodniego, na kartach kalendarza znalazła się studencka lista popularnych filmów kryminalnych, zbrodnie językowe oraz wątek zbrodni w sztuce w dziełach słynnych mistrzów malarstwa, dopełnione cytatami z wypowiedzi Jo Nesbo, popularnego norweskiego autora kryminałów.

Portrety „zamaskowanych” studentów (w związku z nadal panującą pandemią) pt. „pandemia-selfie” żartobliwie zebrane są w tzw. „dobrze zorganizowaną i zamaskowaną grupę przestępczą”. Absolwenci natomiast „pozostawili swój ślad” na zdjęciach wykonanych po swoich obronach dyplomowych, które odbywały się zdalnie.

Władze wydziału (portrety dziekana i prodziekanów) przedstawione są w stylistyce kryminału jako osoby poszukiwane i aresztowane, jak z policyjnej kartoteki.

Na krawędzi stron nadrukowane są słowa „pozytywny” oraz „negatywny”, ujawniające się naprzemiennie przy zaginaniu stron (efekt fore-edge printing). Jest to odniesienie do ocen i zaliczeń na studiach, odniesienie do postaw bohaterów kryminałów oraz do ...wyników testu na koronawirusa. Słowo „pozytywny” stało się bardzo niepożądane w roku 2021, negatywne, bo wskazywało na zainfekowanie wirusem Covid-19. Słowo „pozytywny” wygrało też w plebiscycie na najbardziej negatywne słowo roku 2020.

Tradycyjne już połączenie „analogowego”, drukowanego kalendarza z „epoką smartfona”, stanowi użycie QR-kodów, które otwierają dodatkowe linki.

Dzięki temu można przeczytać dalszy ciąg zamieszczonych w Raptularzu studenckich opowiadań kryminalnych, które zostały napisane na warsztatach literackich prowadzonych przez poczytnego autora kryminałów, mgr. Ryszarda Ćwirleja.

Na wewnętrznych krawędziach rozkładówek kalendarium znajdują się krótkie i kreatywne teksty zaczerpnięte ze strony internetowej: Loesje  https://www.loesje.pl – organizacji promującej wolność słowa i wyrażania opinii oraz progresywne, kreatywne myślenie w formie krótkich, przewrotnych haseł.

Inny aspekt poznawczy i wychowawczy to etykieta studencka. Jak zachowywać się na uczelni oraz poza uczelnią. „Patronem” został Arsene Lupin, literacka postać dżentelmena-włamywacza. Zamieszczona została również etykieta oraz porady związane ze zdalnym nauczaniem oraz zasady, nadal funkcjonującego na Wydziale, reżimu sanitarnego.

W tym wydaniu Raptularza przedstawione zostały też pasje studenckie, zapoczątkowując prezentacje zainteresowań, osiągnięć i sukcesów studentów wydziału.

W narożnikach stron kalendarza – tradycyjnie – umieszczona została animacja „flip-book”. W tym wydaniu elementem animacji są kadry „Nie widzę, nie słyszę, nie mówię” (Three Wise Monkeys), z filmu niemego „The Play House” z roku 1921 w wykonaniu Buster’a Keaton’a.

Kalendarium jest wzbogacone ilustracjami nawiązującymi do niebanalnych wydarzeń tygodnia, pór roku, świąt czy aktywności studenckiej.

Stylistyka ilustracji ma charakter kolażu, gazetowych wycinków, fotomontaży nawiązujących również do filmów kryminalnych.

Kilka końcowych stron to tradycyjnie: „Strona bez smartfona”, by zachęcić studentów do wspólnej zabawy w gry na papierze, niecodzienne notatniki czy tekst w lustrzanym odbiciu, czytelny pod światło, co również jest odniesieniem do zagadek kryminalnych.

Na końcu raptularza – tradycyjnie – znajdują się strony na notatki, spis myśli uporządkowanych, nieuporządkowanych, zakręconych oraz …brudnych.

Zobacz całość wydania Raptularza 2021/2022

Wydawca:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zespół redakcyjny Raptularza 2021/2022:
Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda
Dr Piotr Lissewski
Mgr Monika Jabłońska
Mgr Natalia Pastucha-Kalla
Mgr Marcin Pera
Mgr Maciej Skrzypek

Opracowanie graficzne i DTP:
Prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Ilustracje:
Mgr Barbara Feleniak

Druk duotone. Dwa kolory Pantone SIW WNPID
160 stron. Oprawa twarda, szyto-klejona.
Druk: Moś i Łuczak, Poznań. Wrzesień 2021.


Raptularz WNPID. Prezentacje poza wydziałem. O nas w mediach.

Ostatnie wydania Raptularza od roku 2018 były prezentowane na wystawie „Upolować ducha książki” w holu głównym Collegium Maius. (czerwiec 2022)
https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/ogolnouniwersyteckie/upolowac-ducha-ksiazki

Raptularz z roku 2021/2022 był prezentowany również na wystawie kalendarzy Zoom-art.
https://www.facebook.com/zoomart.festiwal/

O naszym Raptularzu z roku 2019/2020 napisano w kwartalniku „Przekrój” (nr 3/2022) w rubryce „Ładne strony”
https://przekroj.pl/artykuly/recenzje/ladnestrony-3-2020

–––––––––––––––––––––––––––––––

Opracowanie opisu:

Prof. dr hab. Krzysztof Molenda