DrAdam Jaskulski

Biogram

Politolog i prawnik. Adiunkt w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Publikacje

 • A. Jaskulski, Struktura i funkcje prezydencji w Radzie Unii Europejskiej [w:] „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski„, red. Z. Czachór, M. Tomaszyk, Poznań 2009.
 • A. Jaskulski, Formułowanie i realizacja priorytetów prezydencji. Mechanizmy, instrumenty, aktorzy [w:] Priorytety Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. Zbigniew Czachór, Tomasz R. Szymczyński, Warszawa 2011.
 • A. Jaskulski, Federalizm europejski początków integracji europejskiej i doby kryzysu gospodarczego – „Rocznik Integracji Europejskiej”, Nr 6/2012.
 • A. Jaskulski, Legitymizacja w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, [w:] Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, red. J.M. Fiszer, M.J. Tomaszyk, Warszawa 2013.
 • A. Jaskulski, The European Security Strategy and National Security Strategy of United States of America. Common aims or two different view on international security [in:] Beyond Borders. External Relations of the European Union, ed. Jarosław Jańczak, Poznań 2008.
 • A. Jaskulski, Co tworzy dobrą prezydencję? [w:] „Przewodnictwo państwa w Radzie Unii Europejskiej – doświadczenia partnerów, propozycje dla Polski„, red. Z. Czachór, M. Tomaszyk, Poznań 2009.
 • A. Jaskulski, Istota i funkcjonowanie Unii Europejskiej w koncepcjach i teoriach integracji europejskiej. Tożsame spojrzenia czy fundamentalne różnice – „Przegląd Politologiczny”, Nr 2/2008 Rok XIII.
 • A. Jaskulski, Zmiany formalne i nieformalne w przebiegu procesu decyzyjnego we Wspólnocie Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Nicejskiego – „Przegląd Politologiczny”, Nr 3/2008 Rok XIII.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. System instytucjonalny UE
 2. Teorie integracji europejskiej
 3. Polska w Unii Europejskiej
 4. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
 5. Prawo gospodarcze UE

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Integracja europejska
 2. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
 3. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
 4. Prawo europejskie
 5. Dokumentacja urzędowa UE