DrMałgorzata Tadeusz-Ciesielczyk

Biogram

Profiler behawioralny, szkoleniowiec, ekspert w kształtowaniu wiarygodności wizerunkowej w oparciu o naturalną komunikację niewerbalną.

Certyfikowany ekspert mowy ciała i mikroekspresji twarzy, szkolący się w m.in. Paul Ekman Group (USA), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Warszawa), Instytut Komunikacji Niewerbalnej (Austria).

Jej badania oraz działalność naukowa obejmują tematykę dotyczącą komunikacji niewerbalnej, wiarygodności wizerunkowej, profesjonalizacji wizerunku, wykrywania kłamstwa oraz wystąpień publicznych.

Współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Radą Notarialną w Poznaniu jako trener medialny i specjalista z zakresu logopedii medialnej, szkoląc pracowników tych placówek w dziedzinie techniki mowy, komunikacji niewerbalnej, pracy z kamerą i wystąpień publicznych. Wieloletni szkoleniowiec poznańskiego ośrodka Telewizji Polskiej S.A.

Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz członkiem warszawskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Współpracuje także z Fundacją Edukacyjną G5 zajmująca się krzewieniem kultury debat oksfordzkich.

Wieloletni sekretarz redakcji oraz redaktor tematyczna czasopisma naukowego „Refleksje”

www.malgorzatatadeusz.pl

Publikacje

 1. Tadeusz-Ciesielczyk, M. Jak mówić w mediach by być zrozumianym, w: Drożdż M., (red.) ks. M. Drożdż, 2015.
 2. Tadeusz-Ciesielczyk, M. Kultura żywego słowa w instytucjach medialnych: diagnoza poziomu świadomości językowej dziennikarzy, Res Rhetorica 2016(03).
 3. Tadeusz-Ciesielczyk, M. Aspekty werbalnej i niewerbalnej interakcji w debacie pomiędzy Ewą Kopacz a Beatą Szydło przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku, Res Rhetorica, 2017(01).
 4. Piontek D., Tadeusz-Ciesielczyk M. Nonverbal components of populist style of political communication. A study on televised presidential debates in Poland, Central European Journal of Communication, 2019(2): 150-168.
 5. Piontek D., Tadeusz-Ciesielczyk, M. Mediatization of politics and populization of political communication, w: Gergő H., Impre M., (red.) Communicative Space – Political Space, Szeged 2020 (161-169).
 6. Piontek D., Tadeusz-Ciesielczyk M. Journalistic political discourse: journalists as sources of populist messages, w: A. Stępińska (red.) Populist Discourse in the Polish Media, Poznań 2020, Wyd. WNPiD.

Nauka

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. Współpraca w grancie krajowym Studia II stopnia Journalism and Social Communication (grant PoWR.03.00-00-M-148/16-01) – prowadzenie zajęć z przedmiotu Intercultural Communication.
 2. Współpraca jako wykonawca w ramach grantu Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej (umowa nr 0131/NPRH/H2b/83/2016).

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Profilowanie behawioralne
 2. Komunikacja niewerbalna
 3. Kształtowanie wiarygodności wizerunkowej oraz profesjonalizacja wizerunku
 4. Wykrywanie kłamstwa
 5. Wystąpienia publiczne
 6. Technika mowy
 7. Komunikacja interpersonalna
 8. Komunikowanie polityczne
 9. Komunikacja interkulturowa
 10. Emisja głosu w mowie i śpiewie
 11. Retoryka i erystyka

Dydaktyka

 • Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa
 • Autoprezentacja i niewerbalne środki przekazu
 • Komunikacja niewerbalna
 • Sztuka mówienia
 • Trening interpersonalny
 • Intercultural Communication
 • Komunikacja interpersonalna
 • Technika mowy i wystąpienia publiczne

- autorka programu studiów podyplomowych na kierunku „Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej”

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Muzyka klasyczna
 2. Hodowla psów
 3. Sport