DrRyszard Bodziacki

starszy wykładowca

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, starszy wykładowca w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Długoletni pracownik i działacz samorządowy (burmistrz Słubic w latach 1991-1998 i 2002-2010), współzałożyciel Euroregionu Pro Europa Viadrina, członek Rady nadzorczej Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, członek Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Publikacje

 • Bodziacki R., (2014) Przyczyny zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej, red. Kmieciak R., Toruń
 • ISBN 978-83-7780-897-9
 • Bodziacki R. (2016), NON-govemmental organizations and their participation in European Union funds application [w:] Studies of economic and social processes SOCIETY AND ECONOMY IN THE XXI CENTURY, wyd.: WWSSE Poznań – Środa Wielkopolska 2014/2015,
 • ISBN 978-83-943161-6-7, ISCN 978-83-928934-1-7
 • Bodziacki R., (2016), „Miasto Słubice dla Collegium Polonicum”, [w:] “Eksperyment” i wiedza, 25 lat Collegium Polonicum, red. Lorenc S., Słubice – Poznań,
 • ISBN 978-83-64707-19-3
 • Bodziacki R. (2017). Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica", 1 (39), s. 31-44. ISSN 0867-0617 [obecnie: „Acta Politica Polonica” 1;  ISSN 2451-0432
 • Bodziacki R. (2018). The Role of Non-Profit Organizations in Ensuring Social Security on a Local Scale. „Przegląd Strategiczny” 11; s. 329-341. DOI : 10.14746/ps.2018.1.23. ISSN 2084-6991
 • Bodziacki R. (2019), Organizacje pozarządowe i ich udział w aplikacji środków unijnych, [w:] „Człowiek, gospodarka, społeczeństwo”, red. Wallas T., Urbanek K., Hajder K., Poznań. ISBN 978-83-65817-59-4
 • Bodziacki R. (2020), Partnerstwo transgraniczne sposobem na przełamywanie barier i rozwój obszarów przygranicznych [w:] „Gorzów … inaczej”, red. naukowa Rymar D.A, 2020, wydana przez Lubuską Organizację Pracodawców w Gorzowie Wlkp.
 • ISBN:978-83-66361-04-1 i ISBN: 987-83-66361-05-8.
 • Bodziacki R. (2019) Miasto Poznań jako partner lokalnych organizacji, [w:]„Przegląd Wielkopolski” nr 4 (126)

Nauka

Zainteresowania naukowe:

samorząd terytorialny, współpraca regionalna i transgraniczna, organizacje pozarządowe w życiu publicznym.

Dydaktyka

Obecnie prowadzi ćwiczenia z ekonomii.

Nagrody

W roku 2019 wyróżniony przez Rektora UAM Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz przez Marszałka Województwa Lubuskiego tytułem „Człowieka 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” za skuteczne wdrażanie programów unijnych oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej w Polsce i Europie.