Prof. UAM dr hab.Marcin Piechocki

profesor uczelni

Biogram

1. 2003 – ukończenie studiów w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. 2007-2009 – redaktor naczelny miesięcznika „Kierunek Studia”, czasopisma wydawanego w ramach Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

3. 2008 roku – stopień doktora nauk humanistycznych.

4. 2010-2014 – redaktor naczelny kwartalnika „Akademickie B+R”, pierwszego w Polsce czasopisma o tematyce współpracy nauki i przemysłu, które ukazywało się wyłącznie w wersji mobilnej. Publikacja była realizowana w ramach Programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” (Partnerski Związek Nauki i Postępu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Województwo Wielkopolskie, wspólnie z: Politechniką Poznańską i Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, w ramach priorytetu IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.2: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym).

5. 2011-2013 – redaktor kwartalnika „Forum Uniwersytetu Ekonomicznego”.

6. 2012-2015 – redaktor portalu Czas Zawodowców, który działał w ramach Programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej” (Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2. Jego liderem był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, partnerem – Politechnika Poznańska).

7. 2016 – staż na Uniwersytecie w Poczdamie w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching.

8. 2017 – staż na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy w ramach programu ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching.

9. 2019 – stopień doktora habilitowanego.

Publikacje

 • Piechocki M., Wyszyński J., (2020), Indicators of Populist Discourse in News Tickers on Wiadomości TVP1, [w:] Populist Discourse in the Polish Media, Poznań.
 • Piechocki M., (2018), Świat przedstawiony. Sposoby kreowania rzeczywistości społeczno-politycznej w portalu Fronda, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Piechocki M., Wyszyński J., (2018), The image of Russia in the Wiadomości news service of Polish National Television in 2017, [w:] „PolitBook” 4/2018, ISSN 2227-1538, eISSN 2307-4590.
 • Piechocki M., (2017), Die polnischen Medien angesichts der Flüchtlingskrise, [w:] Migrationspolitik in der europäischen Flüchtlingskrise. Herausforderungen und Lösungsansätze in eutschland und Polen, J. Franzke, B. Koszel, A. Sakson (Hrsg.), Potsdam.
 • Fojutowski Ł., Piechocki M., (2017), Consumer Social Responsibility: A Myth or a New Challenge for Strategic Performance Management?, [w:] Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends, M. Jabłoński (edited), New York.
 • Piechocki M., (2016), Germany and Russia in the Polish presidential election campaign in 2015, The European Union and Russia. Causes of the Crisis and Potential for Cooperation, J. Franzke / B. Koszel / A. Kinyakin (Eds.), Potsdam.

Nauka

Zainteresowania naukowe:

 • relacje systemu medialnego z systemem politycznym,
 • perswazja i manipulacja w przekazach medialnych.

Udział w projektach badawczych:

 • Polska-Niemcy-Rosja-Unia Europejska w XXI wieku. Problemy i wyzwania. Projekt realizowany od 2014 roku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Poczdamie oraz Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie. Funkcja: wykonawca.
 • Konsorcjum naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W jego ramach zrealizowane zostało zadanie zlecone przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pt. „Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo-finansowymi nadawców publicznych” (2016).
 • Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection. Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (nr KA2 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP). Nadzorowany przez Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Funkcja: wykonawca.
 • Estymacja skuteczności działań sponsoringowych i lokowania produktów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych automatyzacji procesów akwizycji, przetwarzania i wartościowania ekspozycji marek i produktów w przekazach medialnych. Grant badawczo-rozwojowy przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.4; wnioskodawca: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o.). Czas trwania: 2019-2022. Funkcja: Koordynator prac badawczych w zakresie metodologii kwantyfikowania i wartościowania przekazów medialnych.
 • Analiza oferty programowej nadawców telewizyjnych – badania realizowane na zlecenie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.
 • 2020-2022 - Key Staff Member of the JMC FREEMED Project - Jean Monnet Chair: Wolność, Zaufanie i Przejrzystość Mediów w Unii Europejskiej (FREEMED). Program realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Polski system medialny,
 2. Marketing i reklama,
 3. Marketing,
 4. Komunikacja w nowych mediach,
 5. Nowe media w służbie polityki,
 6. Od informacji do manipulacji – lektorat mediów.

Nagrody

1. Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 roku.

2. Nagrody Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w roku akademickim 2010/11, 2012/13, 2019/20.