Prof. dr hab.Ryszard Kowalczyk

Ryszard Kowalczyk
Kierownik Zakładu Dziennikarstwa, profesor

Biogram

W 1997 roku Ryszard Kowalczyk obronił doktorat na Wydziale Nauk Społecznych UAM, na którym w 2004 roku się habilitował. W 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych.
W latach 1997-2008 Ryszard Kowalczyk był adiunktem w Zakładzie Prawa Prasowego i Systemów Prasowych, najpierw w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a od 2008 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W 2007 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2011 pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Od 1 października 2011 roku jest kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa.

Publikacje

 • Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce, Poznań 2002.
 • Media lokalne i społeczeństwo (wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Między polityką a dziennikarstwem. Szkice politologiczno-prasoznawcze. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Archetypy biblijne komunikowania społecznego, wydanie I, Poznań 2006, wydanie II, Poznań 2008.
 • Media lokalne w Polsce, tom 1-3, Poznań 2008.
 • Obraz polityki w prasie krajowej. Studium prasoznawczo-politologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Contact, Poznań 2009.
 • Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2012.
 • Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2013.
 • Rozwój czasopism regionalistycznych w Wielkopolsce po 1989 roku, Poznań 2016.
 • Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne, t. 1-4, Poznań 2016.
 • Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne, t. 5-7, Poznań 2017.
 • Wielkopolskie czasopiśmiennictwo okresu zaboru pruskiego w walce o tożsamość narodową i regionalną. Szkice prasoznawczo-politologiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2018.
 • Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolan. Szkice politologiczno-regionalistyczne, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2018.
 • Wizje III RP w prasie lokalnej okresu przełomu politycznego 1989/1990. W 30 rocznicę przeobrażeń ustrojowych Polski 1989-2019, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2019.
 • Wielkopolska prasa lokalna w III RP (1989-2019). Katalog tytułów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2019.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Komunikowanie publiczne, w szczególności komunikowanie medialne i komunikowanie polityczne.
 2. Media lokalne i regionalne, w szczególności ich status podmiotowy i przedmiotowy oraz udział w debacie publicznej.
 3. Społeczeństwo obywatelskie, w szczególności uczestnictwo samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i mediów w kształtowaniu podstaw organizacyjnych i społeczno-kulturowych społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Teoria regionu i regionalizmu polskiego.
 5. Teoria i praktyka czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Polsce.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Media lokalne i środowiskowe
 2. Polski system medialny
 3. Region i regionalizm w Polsce.
 4. Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce.
 5. Komentarz polityczny.