MgrOliwia Kowalik

Biogram

Absolwentka stosunków międzynarodowych i politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM oraz w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting) oraz partycypacji politycznej. Dysertacja doktorska będzie podejmowała problematykę zagadnień związanych z rozwojem elektronicznej demokracji w państwie estońskim.

Członkini redakcji Czasopisma naukowego „Refleksje” oraz Rady Doktorantów WNPiD UAM, w roku akademickim 2019/2020 pełni obowiązki delegata do Sejmiku Doktorantów UAM.

Nauka

Obszar zainteresowań naukowych:

  1. Elektroniczne głosowanie
  2. Elektroniczna demokracja
  3. E-partycypacja
  4. Systemy wyborcze

Publikacje

Kuban O., 2018, Wzmocnienie roli Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym na podstawie niemieckich rozwiązań systemowych, w: Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie, Poznań