Data wydarzenia: -

Akademia Metodologiczna 2023

Serdecznie zapraszamy studentki i studentów, doktorantki i doktorantów, do udziału w drugiej edycji Akademii Metodologicznej. Organizatorami dwudniowej konferencji  są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Psychologii Polityki.

Celem Akademii Metodologicznej jest zwrócenie uwagi młodych badaczy na znaczenie warsztatu metodologicznego w prowadzeniu badań naukowych. Do czynnego udziału w Akademii przygotują Was pre-warsztaty metodologiczne, organizowane na naszym Wydziale. Ukoronowaniem pracy nad badaniem będzie prezentacja projektów podczas dwudniowej konferencji naukowej, która odbędzie się 30-31 marca 2023 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.

Na pierwszy dzień konferencji zostały przewidziane bloki wykładowe i warsztatowe o zróżnicowanych tematach. Drugiego dnia odbędą się prezentacje projektów w ramach sesji plenarnych.

Dzień I (30 marca)

Program dla studentów

Program dla doktorantów

10.00: Rozpoczęcie konferencji szkoleniowej

10.30: Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna, Planowanie pierwszych wyjazdów i staży naukowych

12.45: prof. dr hab. Radosław Fiedler, Oferta dydaktyczna Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

12.45: mgr inż. Piotr Jabłoński, Narzędzia AI wspierające reprezentantów nauk społecznych

13.30: panel dyskusyjny

14.45-16.00: przerwa obiadowa

16.00: mgr Monika Jabłońska, Projektowanie badań ankietowych

16.00: prof. UAM dr hab. Joanna Rak, Jak prawidłowo określić wkład dysertacji doktorskiej do rozwoju dyscypliny naukowej?

18.00: dr Jakub Jakubowski, Sztuka autoprezentacji podczas wystąpienia konferencyjnego

18.00: dr Rafał Szymanowski, Doktorant w międzynarodowym środowisku badawczym

19.30: kolacja

Dzień II (31 marca)

8.30: śniadanie

9.30: mgr Natalia Szulc, Badania fokusowe i dobór próby badawczej (warsztat dla studentów)

9:30 – 11.15 Panel I moderator: prof. dr hab. Łukasz Scheffs

 • Roksana Pilawska-Gronostaj, Hanna   Achremowicz, Anna Chmiel, Kamila Wylęgły: Sytuacja pracowników   Uniwersytetu Wrocławskiego w perspektywie projektu “Monitoring warunków   pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania na Uniwersytecie Wrocławskim”
 • Maja Gawryołek-Osińska: Konflacyjna  rola    kadrykultury  w  dobie transformacji  cyfrowej instytucji kultury w Polsce
 • Maria Janeczko-Janicka: Szkoła w   kręgach konfliktu. O sztuce dostrzegania i rozwiązywania konfliktów w   przestrzeni wychowawczej
 • Jakub Niewiński: Rozwijanie wrażliwość   międzykulturowej uczniów z Polski oraz z Ukrainy w różnych środowiskach   edukacyjnych
 • Natalia Michalak: Podejmowanie  współpracy międzyzawodowej podczas   terapii  dzieci  z    zaburzeniami  w rozwoju mowy

11.00-13.30: Panel II

moderator: mgr Maciej Skrzypek

 • Oliwia   Szeląg: Różnorodność językowa w Konkursie Piosenki Eurowizji jako   determinanta sukcesu utworu konkursowego
 • Sławomir   Matz: Narzędzia sztucznej inteligencji jako zagrożenie dla wiarygodności   informacji i rzetelności dziennikarskiej po 2017 roku
 • Karina   Czepiec-Veltzé: Kreatywne uczestnictwo jako forma oddolnej partycypacji   politycznej w mediach społecznościowych
 • Wiktoria   Morawska: Metodologiczne aspekty badań nierówności w życiu kobiet z   zastosowaniem wywiadów biograficznych, diad i zogniskowanych wywiadów   grupowych
 • Anna   Biernacka: Teoria i metodologia badań nad zależnością pochodzenia   ekonomicznego młodych kobiet a ich dyspozycjami do generowania kapitału   finansowego

11.30-13.45: Panel III

moderator: mgr Natalia Strzemkowska

 • Karolina   Owczarek: Represje a dynamika mobilizacji i zachowań przemocowych: analiza   porównawcza protestów w Bułgarii, Polsce, Węgrzech oraz Rumunii podczas   pandemii
 • Weronika   Maciejewska, Posthumanizm we współczesnej włoskiej myśli politycznej na   przykładzie eurazjatyzmu
 • Andrij   Sendetskyy: Strategia badania polsko-ukraińskiej działalności teatralnej   na początku XXI wieku
 • Wiktoria   Tomczyk: Księży Młyn z zespołu fabryczno-mieszkalnego Karola Scheiblera wŁodzi jako miejsce   zamieszkania „w procesie”– społeczne   spojrzenie na przestrzeń
 • Michał   Szkaradek: Standardy ochrony najlepiej pojętego interesu dziecka i   instytucji rodziny w prawie międzynarodowym praw człowieka i prawie polskim

14.00 -16.00: Panel IV

moderator: mgr Natalia Strzemkowska

 • Alexander   Stachurski: Filozofia kary w oddolnych systemach penalnych. Potencjalne   zastosowanie naprawczych instytucji we współczesnych wymiarach sprawiedliwości
 • Piotr   Topór: Średnie potęgi wobec wzrostu Chińskiej Republiki Ludowej: studium   przypadku polityki zagranicznej Związku Australijskiego po 2007 roku
 • Joanna   Radzioch: Funkcjonowanie budżetów obywatelskich w Polsce. Przypadek   Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry
 • Grzegorz   Kozłowski: Metoda. Aspekty filozoficzno-teologiczne. Problem prawdy i   obiektywności

16.15: zakończenie konferencji

Komitet naukowy

 • dr hab. Łukasz Scheffs
 • mgr Natalia Strzemkowska
 • mgr Maciej Skrzypek

Sekretariat Akademii

Kontaktkpsychologiipolityki@gmail.com

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Akademia-Metodologiczna_Opis_Projektu_Badawczego 4.12.2022 Maciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Akademia-Metodologiczna_Opis_Projektu_Badawczego (227.3 KB)