Data wydarzenia:

Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej pt. "Zostawcie nam czysty kawałek świata" organizowanej na naszym Wydziale. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2023 r.

Konferencja, której organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM, odbywa się cyklicznie, raz do roku. Nobilitacją konferencji jest fakt, że organizowana jest pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny sprawuje portal internetowy edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl. Na stronach tego wydawnictwa pojawiają się informacje dotyczące konferencji, jej ideowy zamysł, a także prace, które młodzież ma możliwość przedstawienia szerszemu gronu odbiorców.

Do udziału w konferencji zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.

Szczegóły dotyczące konferencji, tematyka oraz regulamin i harmonogram znajdziecie na naszej stronie internetowej.