Data publikacji w serwisie:

Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej pt. "Zostawcie nam czysty kawałek świata" organizowanej na naszym Wydziale. Wydarzenie odbędzie się 16 czerwca 2023 r.

Konferencja, której organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM, odbywa się cyklicznie, raz do roku. Nobilitacją konferencji jest fakt, że organizowana jest pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny sprawuje portal internetowy edukacji ekologicznej ekoedu.com.pl. Na stronach tego wydawnictwa pojawiają się informacje dotyczące konferencji, jej ideowy zamysł, a także prace, które młodzież ma możliwość przedstawienia szerszemu gronu odbiorców.

Do udziału w konferencji zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. W tym roku, ze względu na rodzaj apelu zawarty w tytule konferencji, swój udział będą mieli również uczniowie szkół podstawowych. W swoich referatach uczestnicy przedstawiają treści tworzące swoisty dialog, o którym mówił działający w XX wieku angielski uczony i literat C. P. Snow.

Konferencja, dla uatrakcyjnienia jej formy i dodatkowej zachęty dla osób biorących w niej udział, ma charakter konkursowy. Uczestnicy będą mogli rywalizować w kategoriach: najlepszy referat i najciekawsza praca upcyklingowa (praca, której istotą jest powtórne wykorzystanie rzeczy, także odpadów w celu nadania im tzw. drugiego życia, życia o charakterze użytkowym i estetycznym). Upcykling to też idea, do której odwołają się młodzi kreatorzy mody prezentując w ramach konferencji swój pokaz odzieży.

Organizatorzy dla dodatkowego uaktywnienia publiczności zawsze przygotowują również dla niej intelektualne wyzwanie, najczęściej w postaci dodatkowego konkursu o treści przyrodniczej nawiązującego do tematu konferencji.

Jak co roku, konferencję rozpoczynamy mocnym akcentem muzycznym. Jest już tradycją naszego cyklu, że propagujemy utwory z polskiej dyskografii, te znane i te już czasami zapomniane. Tegoroczny utwór przypomni nam twórczość Marka Grechuty, utwór który stanowił inspirację do tytułu konferencji i zapowiedź istotnej jej myśli. Po tym muzycznym początku i po krótkim oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia, wygłoszony zostanie (to też należy już do tradycji konferencji) mini wykład akademicki. Ze względu na jego krótką formę, będącą swego rodzaju wyzwaniem, zapraszamy zawsze wykładowców, pracowników naukowych uczelni, cieszących się opinią nie tylko bardzo dobrych uczonych, ale także bardzo dobrych popularyzatorów wiedzy.

Jeszcze jeden element, który należy również do tradycji konferencji, to działanie na rzecz zazieleniania środowiska. Uczestnicy konferencji otrzymują rośliny doniczkowe, jako rodzaj pamiątki konferencyjnej, które następnie hodują w swoich domach albo zasadzają w pobliskim otoczeniu. Rośliny te podkreślmy, przygotowane specjalnie na okazję konferencji przez Ogród Botaniczny UAM, mają wcześniej do spełnienia funkcję dekoracyjną sali konferencyjnej i dlatego też są przygotowywane tematycznie.

Nawiązując do rozpoczętej w zeszłym roku akcji społecznej, będziemy zbierać także w tym roku zakrętki, które przyczynią się do udzielenia pomocy młodym ludziom, którzy ze względu na swój stan zdrowia potrzebują często kosztownych działań rehabilitacyjnych.

Zapraszamy!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin i harmonogram 24.04.2023 Aleksandra Wesołowska
DOCX
Pobierz DOCX Regulamin i harmonogram(16.2 KB)
Tematy konferencyjne 24.04.2023 Aleksandra Wesołowska
DOCX
Pobierz DOCX Tematy konferencyjne(16.5 KB)
Idea Konferencji 24.04.2023 Aleksandra Wesołowska
DOCX
Pobierz DOCX Idea Konferencji(17.5 KB)