Data wydarzenia: -

Warsztaty: Ukraine changes everything

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, oraz z U.S. Fulbright Commission i Grupą Zagranica mają przyjemność i zaszczyt współorganizować warsztaty „Ukraine changes everything”: What has the civil society response to Russia’s war taught us about NGOs and humanitarianism?”. W warsztatach wezmą udział zaproszeni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, sektora pozarządowego, naukowcy i naukowczynie, oraz lokalni i międzynarodowi aktorzy, zaangażowani w pomoc humanitarną dla ludności i wojska Ukrainy. 

Wydarzenie ma trzy główne cele:

  • podsumowanie działań związanych z przyjmowaniem uchodźców w Polsce, w szczególności z perspektywy podmiotów lokalnych;
  • omówienie w otoczeniu kluczowych interesariuszy trwających badań, które analizują te wydarzenia;
  • stworzenie możliwości nawiązywania interdyscyplinarnych kontaktów i wymiany wiedzy między badaczami i praktykami m.in. z sektora organizacji pozarządowych. 

Jak wyglądają reakcje społeczeństwa obywatelskiego i jak ewaluowały one w ciągu ostatniego roku? Czy odpowiadają one naszej dotychczasowej wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, organizacjach pozarządowych i humanitarnych? Czy nadchodzą zmiany w przyszłości humanitaryzmu? Te, jak i wiele innych pytań poddane zostaną dyskusji 31 maja, w Pałacu Staszica w Warszawie.

Wydarzenie współtworzą przez:

  • Prof. Patrice McMahon
  • Prof. UAM dr hab. Bartosz Hordecki
  • Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak
  • Mgr Natalia Szulc
  • Mgr Magdalena Bogucewicz
  • Prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdziecie w pliku.