Data wydarzenia: -

Wydziałowa konferencja naukowa "Wybory w czasie pandemii"

Szanowni Państwo,

w imieniu Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha, prof. UAM dr. hab. Pawła Antkowiaka oraz Opiekuna Koła Naukowego Psychologii Polityki dr. Łukasza Scheffsa serdecznie zapraszamy na wydziałową konferencję naukową"Wybory w czasie pandemii", która odbędzie się w formie online 4 czerwca 2020 r. na platformie Microsoft Teams. Wydarzenie skierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zachęcamy Państwa do udziału.

Obserwując i komentując obecną sytuację w Polsce oraz na świecie, jako Członkowie Koła Naukowego Psychologii Polityki doszliśmy do wspólnego wniosku, że niezbędna jest dyskusja świata akademickiego w kontekście politycznych konsekwencji panującej pandemii COVID-19. W związku z tym chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału we wspólnym przedsięwzięciu, które będzie mogło wzmocnić poczucie więzi między pracownikami dydaktycznymi a studentami Wydziału, a także zapewni możliwość sformułowania wniosków dotyczących obecnej sytuacji na świecie. 4 czerwca wydaje się być terminem symbolicznym i może stanowić pretekst do debaty o demokratyczności obserwowanych działań, które podejmowane są w obu izbach Parlamentu RP.

Proponowane przez nas obszary tematyczne to:
1. Kampania wyborcza w Polsce – prezentacja kandydatów, formy komunikacji z wyborcami, itp.
2. Wybory prezydenckie w Polsce – rozwiązania prawne, nastroje społeczne, dychotomia społeczeństwa, komunikowanie polityczne, itp.
3. Wybory na świecie – rozwiązania prawne, formy przeprowadzenia, kampanie wyborcze, itp.
4. COVID-19 a realizacja wyborów – w jaki sposób pandemia wpłynęła na organizację wyborów?

Pragniemy stworzyć panele dedykowane pracownikom dydaktycznym i studentom, zapewnić udział moderatorów, którzy będą reprezentować również studenckie organizacje działające na Wydziale – tak, aby poczuć jedność, od której jesteśmy obecnie tak bardzo dystansowani.

Osoby, które są zainteresowane udziałem czynnym, proszone są o wypełnienie formularza (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf90cVoRxj9EmeVmYBWK6RWBG0DthCWLCbnyPy3SS0vr8HPjA/viewform) do dnia 24 maja 2020 r. Po zebraniu informacji od wszystkich chętnych, wystąpienia zostaną umieszczone w dedykowanych tematycznie panelach.

Z kolei osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu w charakterze słuchacza, prosimy o wypełnienie tego formularza (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBbKa5f5d4MaBqljgD5i1K5d15w_wAk0UZ9zcVkD4-6bXPxw/viewform). Dzięki temu możliwe będzie dołączenie do grupy na platformie Microsoft Teams, w której będzie prowadzona konferencja. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2020 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział czynny jest przewidziany tylko dla pracowników, doktorantów oraz studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Zachęcamy do obserwowania działalności Koła Naukowego Psychologii Polityki w mediach społecznościowych. W bieżącym roku akademickim podjęliśmy badania naukowe nad problematyką samobójstw, sformułowaliśmy wnioski z empirycznych badań nad poziomem makiawelizmu wśród młodych osób. Zorganizowaliśmy konferencję naukową Debiut Młodych Naukowców w Gnieźnie oraz braliśmy udział w procesie deliberacji zachodzącym w tej gminie.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji wydarzenia oraz działalności Koła Naukowego Psychologii Polityki prosimy kierować na adres e-mail: kpsychologiipolityki@gmail.com.

Zachęcamy do udziału!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program 28.05.2020 Maciej Skrzypek
PDF
Pobierz PDF Program(239.0 KB)