Data wydarzenia: -

Wykład prof. Oscara Péreza de la Fuente

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe które odbędzie się w poniedziałek, 31 maja tradycyjnie w godz. 13.00-14.30 na platformie MS Teams. Tym razem naszym gościem będzie Prof. Oscar Pérez de la Fuente, uznany w świecie badacz hiszpański reprezentujący Uniwersytet Karola III w Madrycie, który przedstawi problem: "Cultural pluralism and rights of minorities: Inclusion, Redistribution and Recognition". Wykład odbędzie się w języku angielskim. Tradycyjnie towarzyszyć będzie mu lista obecności.

Oscar Pérez de la Fuente, adiunkt filozofii prawa na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie, Urodził się w Barcelonie 15 października 1972 r. Ukończył prawo na Uniwersytecie Pompeu Fabra (Barcelona) w 1994 r. Tytuł doktora nauk prawnych, ze specjalną, prestiżową Nagrodą Doktorską, uzyskał na Uniwersytecie Karola III w Madrycie w 2003 roku. W latach 1995-2000 był stypendystą MEC na Uniwersytecie Pompeu Fabra. Od roku 2001 do chwili obecnej jest profesorem na Uniwersytecie Karola III w Madrycie. Sekretarz czasopisma „Prawa i wolności”. Koordynator publikacji Instytutu Bartolomé de las Casas. Koordynator biblioteczny Działu Filozofii Prawa. Koordynator warsztatów pluralizmu kulturowego i mniejszości (http://pluralismocultural.wordpress.com) oraz redaktor Webphilosophia (http://www.webphilosophia. Sekretarz International Political Science Association/ IPSA Research Committee 26 (dział: prawa człowieka). Koordynator workshopu “Cultural pluralism and rights of minorities”. Autor wielu cenionych publikacji naukowych, w tym ostatniej bardzo interesującej pracy: "Cultural pluralism and rights of minorities: Inclusion, Redistribution and Recognition".

Jego główne kierunki badań to: teoria prawa, prawa człowieka, filozofia polityczna, argument prawny. Równość i niedyskryminacja, pluralizm kulturowy i prawa mniejszości. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na badaniu różnorodności kulturowej i teoriach sprawiedliwości; pluralizm wartości i niewspółmierność oraz interpretacji i argumentacji prawnej. Prowadzi studia licencjackie i magisterskie z filozofii prawa, teorii prawa, filozofii politycznej, koncepcji i podstaw praw, prawniczej teorii praw, interpretacji i argumentacji prawnej, socjologii prawa.

Strona osobista: http://www.oscarperezdelafuente.com