Data publikacji w serwisie:

Prof. Magdalena Musiał-Karg współautorką książki nt. alternatywnych metod głosowania

Prof. Magdalena Musiał Karg i dr Izabela Kapsa są autorkami książki pt. Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Książka dostępna jest na bit.ly/AlternatywneMetodyGłosowania.

Publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu: E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy  wdrożenia e-głosowania w Polsce.