Data publikacji w serwisie:

Najnowsza publikacja prof. Magdaleny Musiał-Karg

Prof. Magdalena Musiał-Karg napisała książkę nt. postaw i poglądów Polaków na temat e-votingu. Możecie ją przeczytać w wolnym dostępie tutaj. Publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu: E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy  wdrożenia e-głosowania w Polsce.