Data publikacji w serwisie:

Prof. Andrzej Stelmach otrzymał tytuł profesora nauk społecznych

Decyzją Prezydenta RP Dziekan WNPiD dr. hab. Andrzej Stelmach otrzymał tytuł profesora nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy Panie Dziekanie i życzymy kolejnych sukcesów.

Andrzej Stelmach – Dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ukończył z wyróżnieniem i Medalem UAM studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych.
Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego.

Biogram