W ramach konkursu „Badania nad COVID-19” , organizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na naszym Wydziale realizowane są cztery projekty naukowe:

  • "Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy" (kierownik: prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder);
  • "Przekazy medialne w czasie pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji i strachu społecznego" (kierownik: Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek);
  • "Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej" (kierownik: prof. dr hab. Radosław Fiedler);
  • "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce" (kierownik: prof. dr hab. Jerzy Konieczny).