Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej

Przed wybuchem pandemii COVID-19 polityki zdrowotne poszczególnych państw były ze sobą powiązane. Było to oczywiście konsekwencją zglobalizowanej gospodarki światowej. Globalny system międzynarodowy był także wspierany poprzez takie instytucje jak: ONZ, WHO, WTO czy MFW. Pandemia koronawirusa sprawiła, iż uczestnicy stosunków międzynarodowych zaczęli zmieniać swoje zachowania, przez co doszło do zmian w obrębie systemu. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 doprowadził do sytuacji w której to dotychczas współpracujące państwa zaczęły ze sobą rywalizować na rynku materiałów medycznych, prowadząc często działania oparte o metody wywiadowcze, czy nawet przeprowadzając nieetyczne akcje związane z rekwirowaniem materiałów strategicznych do walki z tym biologicznym zagrożeniem. Polityki zdrowotne prowadzą zatem do przemian w istniejącym systemie międzynarodowym, przekładając się nie tylko na relacje między państwami, ale również na stan ich gospodarek, czy rynki pracy. Nie można zapomnieć o tym, że pandemia COVID-19 wpłynęła na relacje międzyludzkie, a więc także na społeczeństwa poszczególnych państw.

Uczestnicy projektu „Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej” postawili sobie trzy główne cele naukowe:

  1. Określenie charakteru i skali wpływu jaki pandemia koronawirusa wywiera na ład międzynarodowy, ze szczególnym uwzględnieniem wzorców współpracy i rywalizacji jego aktorów (do których zaliczamy organizacje międzynarodowe oraz państwa narodowe).
  2. Podjęcie próby wyjaśnienia przyczyn leżących u podstaw decyzji podejmowanych przez organizacje międzynarodowe (które działają na poziomie globalnym i regionalnym) oraz państwa narodowe w odpowiedzi na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19.
  3. Identyfikacja skutków prowadzonych polityk zdrowotnych i wywołanych przez nie zmian na funkcjonowanie społeczeństw w kontekście interakcji międzynarodowych.

Realizacja wskazanych celów wymagała zastosowania szeregu metod badawczych, właściwych dla nauk o polityce, w tym przede wszystkim nauki o stosunkach międzynarodowych. Wśród nich wyróżnić należy przede wszystkim analizę systemową, metodę porównawczą oraz analizę instytucjonalno-prawną.

Realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza projekt wpisuje się w obszar badania społecznych skutków pandemii COVID-19. Z pewnością można do nich zaliczyć zjawiska i procesy dotyczące sfery władzy i polityki (rozumianej zarówno jako „gra o władzę”, jak i proces formułowania oraz implementacji polityk publicznych). Jednym z istotnych obszarów, w których pandemia prowadzi do zmian i przewartościowań są stosunki międzynarodowe. Obecny kryzys jest jednym z klasycznych wyzwań, do radzenia sobie z którymi budowano szeroko rozumianą infrastrukturę Global Governance (określaną jako całość instytucji, polityk, norm, procedur i inicjatyw, za pomocą których państwa i ich obywatele usiłują wprowadzić więcej przewidywalności, stabilności i ładu w odpowiedzi na wyzwania transnarodowe). Stanowi ona zatem interesujące studium przypadku dla

porównania trafności i przydatności eksplanacyjnej różnych podejść teoretycznych wyjaśniających istotę interesów państw oraz instytucji międzynarodowych. Kryzys związany z pandemią koronawirusa pojawił się również w przełomowym momencie ewolucji ładu międzynarodowego. Od ponad dekady obserwujemy bowiem wzrost napięcia i elementów rywalizacji w relacjach między mocarstwami oraz erozję szeregu norm i instytucji międzynarodowych.

Unilateralny i multilateralny wymiar polityk zdrowotnych państw w warunkach globalnej pandemii

Strona tytułowaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Strona tytułowa (86.8 KB)
Spis treściObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Spis treści (114.1 KB)
Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla nauki o stosunkach międzynarodowychObowiązującyBaranowski P., Kardaś J., Pohl A., Spychała-Kij M.
PDF
Pobierz PDF Pandemia COVID-19 jako wyzwanie dla nauki o stosunkach międzynarodowych (830.7 KB)
Przywództwo międzynarodowe, rywalizacja mocarstw i pandemia COVID-19 – analiza przypadku stosunków USA-ChRLObowiązującyWiśniewski Rafał
PDF
Pobierz PDF Przywództwo międzynarodowe, rywalizacja mocarstw i pandemia COVID-19 – analiza przypadku stosunków USA-ChRL (247.4 KB)
USA – polityka zdrowotna w stresie w dobie globalnej pandemii Sars-CoV-2ObowiązującyFiedler Radosław
PDF
Pobierz PDF USA – polityka zdrowotna w stresie w dobie globalnej pandemii Sars-CoV-2 (285.0 KB)
Europejska współpraca i rywalizacja w zakresie polityk zdrowotnych w dobie pandemii COVID-19ObowiązującyOrłowska Julia, Pawłowska Zuzanna, Rösler Jakub
PDF
Pobierz PDF Europejska współpraca i rywalizacja w zakresie polityk zdrowotnych w dobie pandemii COVID-19 (521.3 KB)
Walka z pandemią COVID-19 na obszarze byłego ZSRR (casus państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej)ObowiązującyKardaś Jarosław
PDF
Pobierz PDF Walka z pandemią COVID-19 na obszarze byłego ZSRR (casus państw Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej) (343.5 KB)
Reakcja na pandemię COVID-19 w Ameryce Południowej. Przypadek Brazylii i ChileObowiązującyPohl Artur
PDF
Pobierz PDF Reakcja na pandemię COVID-19 w Ameryce Południowej. Przypadek Brazylii i Chile (463.7 KB)
Japonia wobec wyzwań związanych z COVID-19. Ku strategicznej i niestrategicznej współpracyObowiązującyBochorodycz Beata
PDF
Pobierz PDF Japonia wobec wyzwań związanych z COVID-19. Ku strategicznej i niestrategicznej współpracy (530.0 KB)
Republika Turcji wobec pandemii COVID-19ObowiązującyPotera Natalia
PDF
Pobierz PDF Republika Turcji wobec pandemii COVID-19 (473.9 KB)
Polityka surowcowa w zakresie metali ziem rzadkich a bezpieczeństwo zdrowotne w okresie globalnej pandemii SARS-CoV-2ObowiązującyKamprowski Rafał
PDF
Pobierz PDF Polityka surowcowa w zakresie metali ziem rzadkich a bezpieczeństwo zdrowotne w okresie globalnej pandemii SARS-CoV-2 (432.5 KB)
Wywiad ekspercki z dr. Jakubem BenedyczakiemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z dr. Jakubem Benedyczakiem (164.7 KB)
Wywiad ekspercki z Lidią GibadłoObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z Lidią Gibadło (140.3 KB)
Wywiad ekspercki z prof. Filipem KaczmarkiemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z prof. Filipem Kaczmarkiem (182.6 KB)
Wywiad ekspercki z dr. n. med. Piotrem KramarzemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z dr. n. med. Piotrem Kramarzem (276.6 KB)
Wywiad z Tomaszem MorozowskimObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad z Tomaszem Morozowskim (167.4 KB)
Wywiad ekspercki z dr Bartłomiejem NowakiemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z dr Bartłomiejem Nowakiem (211.5 KB)
Wywiad ekspercki z dr Ludwiką WłodekObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z dr Ludwiką Włodek (164.1 KB)
Wywiad ekspercki z Maciejem ZaniewiczemObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wywiad ekspercki z Maciejem Zaniewiczem (174.0 KB)
O AutorachObowiązujący
PDF
Pobierz PDF O Autorach (151.8 KB)

Inne publikacje

The COVID-19 pandemic in Iran: Managing pandemic threat under political and economic sanctionsObowiązującyPrzemysław Osiewicz
PDF
Pobierz PDF The COVID-19 pandemic in Iran: Managing pandemic threat under political and economic sanctions (219.6 KB)
SARS-CoV-2 in The Arab World - conditions of spreading, prevention, and tackling the pandemicObowiązującyPiotr Baranowski, Maria Spychała-Kij
PDF
Pobierz PDF SARS-CoV-2 in The Arab World - conditions of spreading, prevention, and tackling the pandemic (681.1 KB)