W poniższych załącznikach znajdują się wszystkie dokumenty dotyczące stypendiów dla doktorantów. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i możliwościami.

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego

Kryteria zwiększenia stypendium doktoranckiego

Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów I rok

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów II-IV rok

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego

Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Załącznik do kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Zaświadczenie o przedłużeniu dostępu do zasobów biblioteki