Przewodniczący: mgr Maciej Górny
Wiceprzewodniczący: mgr Michał Mijalski, mgr Krzysztof Grządzielski
Członkowie Rady: mgr Faustyna Mijalska, mgr Denis Halagiera, mgr Oliwia Kuban, mgr Maciej Skrzypek
Delegat do Sejmiku Doktorantów: mgr Oliwia Kuban