9.00

 • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia
 • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia
 • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem
 • Studia stacjonarne  2-letnie drugiego stopnia: zarządzanie państwem w  języku angielskim
 • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe
 • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

11.30

 • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe
 • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

14.00

 • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia  i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Studia stacjonarne  2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w  języku angielskim