Tegoroczne uroczystości absolutoryjne odbędą się w niedzielę, 31 maja 2020 r.

9.00

  • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia
  • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: politologia
  • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem
  • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe
  • Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim)Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

11.30

  • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe
  • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

14.00

  • Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna