Zapisy na seminaria dyplomowe w r. akad. 2018/2019

Rejestracja w USOSweb będzie dostępna w terminie: środa 28.11.2018 r. – wtorek 4.12.2018 r. Instrukcja rejestracji na seminaria

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje średnia ocen osiągnięta na II roku studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli w u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie państwem

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Bodziacki Ryszard
 2. Borowczyk Krzysztof
 3. Gołębiowska Klaudia
 4. Hordecki Bartosz
 5. Jakubowski Jakub
 6. Jarczewski Waldemar
 7. Kacperska Magdalena
 8. Karczewski Maciej
 9. Lissewski Piotr
 10. Lubik-Reczek Natasza
 11. Magiera Maciej
 12. Rachwał Marcin
 13. Rak Joanna
 14. Stachowiak Paweł
 15. Urbaniak Krzysztof

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Balczyńska-Kosman Alina
 2. Borowczyk Krzysztof
 3. Gołębiowska Klaudia
 4. Hordecki Bartosz
 5. Jakubowski Jakub
 6. Jurga-Wosik Ewa
 7. Kałużna Joanna
 8. Kaniewska-Sęba Aleksandra
 9. Lissewski Piotr
 10. Narożna Dominika
 11. Ossowski Szymon
 12. Pająk-Patkowska Beata
 13. Rak Joanna
 14. Stachowiak Paweł
 15. Wyszyński Jacek

POLITOLOGIA:

 1. Bielawska Agnieszka
 2. Czerny-Grygiel Joanna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Balczyńska-Kosman Alina
 2. Barabasz Adam
 3. Jurga-Wosik Ewa
 4. Kacperska Magdalena
 5. Karczewski Maciej
 6. Lubik-Reczek Natasza

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM:

 1. Bodziacki Ryszard
 2. Hordecki Bartosz
 3. Kacperska Magdalena
 4. Klejdysz Natalia
 5. Pospieszna Paulina
 6. Rak Joanna
 7. Stachowiak Paweł
 8. Urbaniak Krzysztof

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje średnia ocen osiągnięta na II roku studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Jarczewski Waldemar
 2. Kałużna Joanna
 3. Klejdysz Natalia
 4. Magiera Maciej
 5. Pospieszna Paulina
 6. Rachwał Marcin

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Borowczyk Krzysztof
 2. Kaniewska-Sęba Aleksandra
 3. Narożna Dominika
 4. Pająk-Patkowska Beata
 5. Wyszyński Jacek

POLITOLOGIA

 1. Bielawska Agnieszka
 2. Czerna-Grygiel Joanna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Barabasz Adam
 2. Karczewski Maciej

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie ocena na dyplomie studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli w u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Adamczyk Anita
 2. Czachór Zbigniew
 3. Fiedler Radosław
 4. Jeliński Edward
 5. Kiwerska Jadwiga
 6. Konieczny Jerzy
 7. Koszel Bogdan
 8. Nowiak Wojciech
 9. Sakson Andrzej
 10. Skarżyński Mirosław
 11. Walkowski Maciej
 12. Wejkszner Artur

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Andruszkiewicz Iwetta
 3. Cisak Wojciech
 4. Donaj Łukasz
 5. Hajder Krzysztof
 6. Jeliński Edward
 7. Koszel Bogdan
 8. Kowalczyk Ryszard
 9. Lesiewicz Elżbieta
 10. Mazurczak Witold
 11. Nowiak Wojciech
 12. Pawełczyk Piotr
 13. Piontek Dorota
 14. Przybylska-Maszner Beata
 15. Sakson Andrzej
 16. Skrzypczak Jędrzej
 17. Stępińska Agnieszka
 18. Wiśniewski Janusz
 19. Żyromski Marek

POLITOLOGIA:

 1. Adamczyk Anita
 2. Kmieciak Robert
 3. Kowalczyk Ryszard
 4. Musiał-Karg Magdalena
 5. Stelmach Andrzej
 6. Trosiak Cezary
 7. Walkowski Maciej
 8. Żyromski Marek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Andruszkiewicz Iwetta
 2. Bryła Jolanta
 3. Czachór Zbigniew
 4. Fiedler Radosław
 5. Gałganek Andrzej
 6. Jańczak Jarosław
 7. Musiał-Karg Magdalena
 8. Osiewicz Przemysław
 9. Przybylska-Maszner Beata

O przyjęciu na wybrane seminarium decyduje ocena na dyplomie licencjackim. W drugiej kolejności decydująca będzie ocen na dyplomie studiów licencjackich. Nie ma znaczenia kolejność zapisów.

Studenci dokonują I, II oraz III wyboru promotora według własnych preferencji. Jeśli nie zostaną zapisani do grupy w ramach I wyboru, wówczas decydujący będzie wybór II lub III, jeśli w u wskazanego promotora będą nadal wolne miejsca.

O wynikach zapisów studenci zostaną poinformowani w systemie USOSweb po 4.12.2018 r. – o ogłoszeniu wyników poinformujemy komunikatem na stronie wydziałowej oraz na poczcie studenckiej.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Stosunki międzynarodowe

Każdy student ma obowiązek zapisać się na seminarium w systemie USOS w podanym wyżej terminie. W przypadku braku wyboru prowadzącego seminarium student zostanie przydzielony do grupy seminaryjnej z poziomu dziekanatu do 4 grudnia 2018 r.

Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych promotorów dla poszczególnych kierunków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Kiwerska Jadwiga
 2. Kmieciak Robert
 3. Konieczny Jerzy
 4. Skarżyński Mirosław
 5. Wejkszner Artur

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. Cisak Wojciech
 3. Lesiewicz Elżbieta
 4. Pawełczyk Piotr
 5. Piontek Dorota
 6. Stępińska Agnieszka

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Bryła Jolanta
 2. Gałganek Andrzej