Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Jeśli jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem i zauważasz, że ktoś z twojego akademickiego otoczenia jest w kryzysowej sytuacji, że dzieje się z nim coś niepokojącego, myśli lub mówi o samobójstwie lub chcesz opowiedzieć o swojej trudnej sytuacji możesz śmiało zgłosić to koordynatorowi. On z zachowaniem pełnej dyskrecji zadba o to, by ta osoba otrzymała jak najszybciej profesjonalną pomoc jaką oferuje powołana do tego na naszej uczelni Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego

Poradnia działa od poniedziałku do piątku do godz. 16. Oferuje pomoc psychologiczną krótko- lub średnioterminową dla studentów oraz pracowników UAM. Poradnia nie działa w formie interwencyjnej, przyjmuje osoby wcześniej zapisane. Obecnie student lub pracownik UAM może umówić się na konsultację telefonicznie w następujących terminach:

Poradnia współpracuje także z lekarzem psychiatrą, możliwe jest uzyskanie pomocy psychiatrycznej po wcześniejszej konsultacji z psychologiem, który przekazuje skierowanie i kontakt do lekarza.

Od listopada lub grudnia planowana jest grupa rozwojowa dla studentów "Ja wśród innych" (8 spotkań cotygodniowych w poniedziałki w godz. 13-15). O możliwościach zapisów i ostatecznym terminie tej grupy poinformuję Państwa, gdy uda się zapewnić miejsce na odbycie tych spotkań, obecnie Poradnia nie dysponuje wystarczającymi zasobami lokalowymi, staramy się o pomieszczenie, w którym możliwa byłaby praca grupowa).

Poradnia oferuje krótko- i średnioterminową pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skorzystać z tej pomocy mogą osoby, które przeżywają trudności w radzeniu sobie w różnych obszarach funkcjonowania, m. in.:

  • trudności w relacjach z innymi,
  • trudności w zakresie rozumienia, przeżywania i wyrażania emocji,
  • trudności w zakresie adaptacji do środowiska uczelnianego, odnalezienia się w grupie,
  • trudności związane z objawami wyrażającymi się w zachowaniu, a także w zakresie przeżywanych lęków i obaw, - trudności związane z wyznaczaniem sobie celów oraz radzeniu sobie w sytuacjach nowych

Konsultacja w Poradni jest bezpłatna, wymaga jednak wcześniejszego umówienia się na wizytę. Na konsultację można umówić się telefonicznie pod numerem 61 829 24 94, zgodnie z godzinami dyżuru:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 12:30;
  • środy w godz. 10:30 – 15:00

Godziny dyżurów mogą się zmieniać w przypadku prowadzenia dodatkowych zajęć, aktualne godziny przyjmowania zapisów do Poradni znajdują się na stronie https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego

Znajdziecie tam Państwo również aktualne informacje dotyczące oferty i funkcjonowania Poradni. Zespół Poradni prowadzi także warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, aktualne informacje znajdują się na stronie Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego/Warsztaty Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego Dom Studencki „Hanka” Al. Niepodległości 26, pok. 13, 14 i 16 61-714 Poznań e-mail: poradniariwp@amu.edu.pl

Kontakt

dr hab.

Beata Pająk-Patkowska

Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego