Wsparcie psychologiczne na UAM

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza dostępne są dwie formy wsparcie psychologicznego dla studenów, doktorantów oraz pracowników UAM: psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania wspiera studentów w efektywnym uczeniu się i studiowaniu, a także pracowników w efektywnej pracy ze studentami.

Treść strony w dostępnym pliku pdf (wersja zgodna z WCAG 2.0)

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania

Psychologiczni konsultanci ds. trudności w procesie studiowania zapraszają studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy doświadczają trudności w studiowaniu i chcieliby uzyskać wsparcie nakierowane na:

  • efektywne uczenie się i studiowanie,
  • nadrabianie ew. zaległości w studiach,
  • pokonywanie barier w studiowaniu wynikających z trudności natury poznawczej lub emocjonalno-motywacyjnej,
  • radzenie sobie ze stresem, m.in. w sytuacjach egzaminacyjnych,
  • skuteczne zarządzanie własnym czasem,
  • efektywne przygotowywanie pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • budowanie motywacji do studiowania,
  • rozwijanie kompetencji społecznych,
  • podejmowanie i realizowanie ambitnych wyzwań życiowych.

Psychologiczni Konsultanci ds. trudności w procesie studiowania:

  • dr Julita Wojciechowska e-mail: julita.wojciechowska@amu.edu.pl. Konsultacje za pośrednictwem MS Teams. Zachęcamy do kontaktu i ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Kontakt:

Psychologiczny Konsultant ds. trudności w procesie studiowania dla Studentów UAM

mgr Szymon Hejmanowski

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

Zobacz więcej informacji o Psychologicznym Konsultancie

Treść strony w dostępnym pliku pdf