Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają trzy lata. Pierwszy rok przeznaczony jest na studiowanie przedmiotów podstawowych dla wybranego kierunku. Od drugiego roku realizowane są zajęcia specjalnościowe. Na trzecim roku studentki i studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym, przygotowując pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę licencjacką.

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Technologia informacyjna
Edukacja informacyjna i źródłowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ochrona własności intelektualnej
Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)
Język obcy (do wyboru)
Logika
Najnowsza historia powszechna
System polityczny RP
Business skills
Zajęcia do wyboru (5 przedmiotów)

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Filozofia
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Wstęp do nauki o komunikowaniu
Podstawy marketingu
Ekonomia
Podstawy organizacji i zarządzania
Współczesne systemy polityczne
Socjologia ogólna
Historia Polski XX w.

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Gatunki dziennikarskie
Historia mediów
Polski system medialny
Warsztat dziennikarza
Public Relations
Techniki nowych mediów
Systemy medialne na świecie
Kultura języka
Prasoznawstwo
Prawo mediów
Retoryka i erystyka
Dziennikarskie źródła informacji
Etyka dziennikarska
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa (3 miesiące)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: reklama i promocja

Marketing społeczny
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Podstawy reklamy
Socjotechnika
Psychologia reklamy
Reklama telewizyjna i radiowa
Tekst reklamowy
Fotografia reklamowa
Badania marketingowe
Reklama prasowa i outdoorowa
Reklama internetowa (display, pozycjonowanie, ads)
Marketing interaktywny (direct mail, e-mailing, mobile marketing)
Promocja
Budowanie marki
Grafika reklamowa
Prawo reklamy
Wizualizacja
Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi (Web 2.0)
Kampanie reklamowe
Trening interpersonalny
Negocjacje

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: dziennikarstwo

Sztuka mówienia
Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym
Warsztat dźwięku i obrazu
Pracownia prasowa
Pracownia radiowa
Pracownia telewizyjna
Dziennikarstwo internetowe
Fotografia prasowa
Warsztat krytycznej analizy mediów (News Literacy)
Trening interpersonalny
Marketing i reklama
Film dokumentalny

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: marketing online

Wywieranie wpływu społecznego
Wprowadzenie do marketingu on-line
Socjologia Internetu
Planowanie kampanii internetowej
Prezentacje biznesowe
Strategia marki
Promocja w wyszukiwarkach, reklama display i programmatic
Copywriting
Prawo internetowe
Analityka i wykorzystanie danych w marketingu internetowym
Social media
Film w komunikacji marketingowej
PR w Internecie
User Experience
Projektowanie stron www
Grafika w komunikacji marketingowej
Psychologia Internetu
E-commerce