Nowe media w komunikacji

Studia stacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy (do wyboru)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy socjotechniki

Makrootoczenie przedsiędsiębiorstwa

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Socjologia internetu

Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

E-biznes - krok po kroku

Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Teoria nowych mediów

Podstawy statystyki

Metody badań medioznawczych

Prawo mediów

Animacja cyfrowa w komunikacie audiowizualnym

Semiotyka komunikatu audiowizualnego

Analiza zawartości mediów

Fotografia w nowych mediach

Wprowadzenie do animacji

Podstawy montażu

Podstawy dźwięku

Seminarium magisterskie (do wyboru)

Team building i zarządzanie projektem - szkoła letnia

Praktyka zawodowa (3 miesiące, 360 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Komunikacja w mediach cyfrowych

Influencer marketing

DTP

Kampanie w social media

Reklama w internecie

Web 2.0

Copywriting

E-PR

Wizualizacja danych

Personal branding w social media

Statystyczna analiza danych

Projektowanie cyfrowego obrazu audiowizualnego

Animacja w komunikacie audiowizualnym

Fake news we współczesnym świecie

Video w internecie

Estetyka obrazu audiowizualnego

Grafika użytkowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Nowe technologie w inteligentnych organizacjach

Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość w komunikacji

Fact-checking

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektem

Analityka internetowa

Techniki e-sprzedaży

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Podstawy obsługi dronów

Crowdfunding i monetyzacja internetu

Animacja utworu audiowizualnego

Design thinking

Analiza rynku, marki i grupy docelowej organizacji

Web 3.0

Strategie marketingowe

E - mediacje, negocjacje i arbitraż

Realizacja cyfrowa obrazu audiowizualnego

Kody i komunikaty wizualne

Studia niestacjonarne

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Język obcy (do wyboru)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podstawy socjotechniki

Makrootoczenie przedsiędsiębiorstwa

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO

Socjologia internetu

Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja

Wprowadzenie do pracy w studio radiowym i telewizyjnym

E-biznes - krok po kroku

Zajęcia do wyboru (2 x 30 godz. x 2 pkt. ECTS)

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

Teoria nowych mediów

Podstawy statystyki

Metody badań medioznawczych

Prawo mediów

Animacja cyfrowa w komunikacie audiowizualnym

Semiotyka komunikatu audiowizualnego

Analiza zawartości mediów

Fotografia w nowych mediach

Wprowadzenie do animacji

Podstawy montażu

Podstawy dźwięku

Seminarium magisterskie (do wyboru)

Team building i zarządzanie projektem

Praktyka zawodowa (3 miesiące, 360 godz.)

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Komunikacja w mediach cyfrowych

Influencer marketing

DTP

Kampanie w social media

Reklama w internecie

Web 2.0

Copywriting

E-PR

Wizualizacja danych

Personal branding w social media

Statystyczna analiza danych

Projektowanie cyfrowego obrazu audiowizualnego

Animacja w komunikacie audiowizualnym

Fake news we współczesnym świecie

Video w internecie

Estetyka obrazu audiowizualnego

Grafika użytkowa

MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALNOŚCIOWEGO: Nowe technologie w inteligentnych organizacjach

Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość w komunikacji

Fact-checking

Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektem

Analityka internetowa

Techniki e-sprzedaży

Podstawy cyberbezpieczeństwa

Podstawy obsługi dronów

Crowdfunding i monetyzacja internetu

Animacja

Design thinking

Analiza rynku, marki i grupy docelowej organizacji

Web 3.0

Strategie marketingowe

E - mediacje, negocjacje i arbitraż

Realizacja cyfrowa obrazu audiowizualnego

Kody i komunikaty wizualne